จ ากเจ้าของบ้านเป็นส่ วนเกิ น โอนบ้าน 10 ล้ านให้ลูกช าย ต่อมาลูกชายเสีຍ บ้านต กเป็นของลูกสะใภ้

อุท า ห ร ณ์พ่อแม่โอนบ้าน 10 ล้านให้ลูกชายหลังแต่งงาน ต่อมาลูกชายเสีຍ บ้านต กเป็นของลูกสะใภ้ จากเจ้าของบ้านกลายเป็นส่วนเกิน

วันนี้เรามีเรื่องราวสุ ดสะเทื อนใจของคู่สามีภรรย าวัยเกษี ยณกลับต้องมาท นทุ กข์หลังลูกชายเสีຍชี วิ ต บ้านต กเป็นของลูกสะใภ้ จากเจ้าของบ้านกลับต้องกลายเป็นส่ วนเกิ น

ยิ่งต่อมาลูกสะใภ้มีสามีใหม่  จะทำอะไรยิ่งขั ดหูขั ดตา โด นบ่นเรื่องค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟจนอึ ดอั ดอย ากห าทางออกในบั้ นปล ายชี วิ ต อีกใจก็ห่วงคู่ชี วิ ต ห ากใครคนใดจ ากไปก่อนอีกคนจะมีชี วิ ตอย่ างไร ต้องถูกปล่ อยป ะ ล ะเลยแน่นอน

โดยเรื่องราวนี้ถู กเล่าผ่านความคิดเห็นหนึ่งในเพจเฟซบุ๊ก ชายวัยเกษียณเข้ามาเล่าชี วิ ตของตนกับภรรย าหลังย กบ้านให้ลูกชายสร้างครอบครัว ทว่าไม่นานลูกชายเสีຍชี วิ ตไปบ้านจึงต กเป็นของลูกสะใภ้ พ่อแม่สามีกลายเป็นผู้อยู่อาศัย ซ้ำร้ ายถู กบ่นไม่เว้นวันจนอึ ด อั ด โซเชียลสุ ดแสนจะเห็นใจ ชี วิ ตพลิ กจ ากหน้ามือเป็นหลังมือแทนที่จะได้มีความสุขในบั้ นปลายชี วิ ต

ผม 78 ปี ภรรย า 75 ปี ลูกชายแต่งงานมีหลานสาว 1 คน ตอนจะเกษียณผมกับภรรย าโอนบ้านให้ลูก (ราคาเกินสิบล้าน) ต่อมาลูกชายเสีຍ บ้านต กเป็นของลูกสะใภ้ ผมกลายเป็นผู้อาศัย ลูกสะใภ้สามีใหม่ ผมและภรรย าเป็นผู้อาศัย ลูกสะใภ้มีสามีใหม่ ผมและภรรย าเป็นส่ วนเกิ น

ลูกสะใภ้บ่นเรื่องค่าข้าว ค่าน้ำไฟบ่อยจนผมอึ ดอั ด บำนาญผมเดือนละสองหมื่นกว่าไปสร้างบ้านใหม่ไม่ได้ เวลาของผมผ่านไปแล้ว อ่านโฆษณาอาจารย์ที่กินกบินทร์ อาจารย์มีหัวและใจทางนี้ อย ากให้อาจารย์ทำสถานที่ให้คนแก่อย่ างพวกผมอยู่รอวันสิ้ นใจตามบ้านนอกที่มีน้ำไฟมีบ้านเล็ก ๆ มีอาห ารถูก ปลูกพืชผักเลี้ยงไก่ไข่กินรอวันสิ้ นใจเป็นที่ของเราเองไม่ต้องฟังเสีຍงบ่น

ผมกับภรรย ามีทุ กข์ ถ้าผมสิ้ นใจก่อนภรรย าอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเขาไม่ให้ข้าวกินแน่ (ภรรย าไม่มีบำนาญ)

อุท า ห ร ณ์พ่อแม่โอนบ้าน 10 ล้านให้ลูกชายหลังแต่งงาน ต่อมาลูกชายเสีຍ บ้านต กเป็นของลูกสะใภ้ จากเจ้าของบ้านกลายเป็นส่วนเกิน

หมายเหตุ: รูปภาพคู่สามีภรรย าเป็นเพียงภาพประกอบข่าวเท่านั้ น

Facebook Comments Box