ทำงานโรงง าน ร ายได้วันละ 500 ข ายปลาหมึกย่างริมถนนรายได้วันละ 10,000 บ าท

สวัสดีครับวันนี้แอดมินมีเรื่องราวดีๆมาฝากไว้เป็นข้อคิดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่รายได้ไม่พอใช้ วันนี้จะมาพูดถึงตัวอย่างพนักงาน อ ดีตหนุ่มโรงง าน จากร ายได้วันละ 500 สู่เป็นพ่อค้าปลาหมึกได้วันละ 10,000 บ าท มาพร้อมพฤติกร รมที่เปลี่ยนไปตลอดกาล จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก รถซิ่งคนรักรถ โพสต์ภาพเรื่องร าวสุดประทับใจของอดีตหนุ่มโรงง านร ายหนึ่ง ที่เมื่อก่อนมีร ายได้เฉลี่ยวันละ 500 บ าท

แต่การใช้จ่ ายทำตัวเหมือนมีร ายได้วันละ 3,000 ก่อนจะผันตัวไปทำธุรกิจส่วนตัว (พ่อค้าปลาหมึก) สร้างร ายได้วันละ 10,000 บ าท แต่กลับกันทุ กวันนี้กลับใช้เงิ นเพียงวันละ 300 บ าท เท่านั้น ” เมื่อก่อนทำง านโรงง าน ได้เงิ นเฉลี่ยวันล่ะ 500 แต่ใช้เงิ นเหมือนได้วันล่ะ 3,000 บ าท

พอได้ทำธุรกิจเอง ถ้าทำง านได้วันล่ะ 10,000 จะใช้เงิ นแค่วันล่ะ 300 บ าท เพร าะอะไรรู้ไหม?? เพร าะว่าตอนทำง านโรงง าน อย ากใช้ไรใช้เพร าะ รู้ว่า ยังไงสิ้ นเดือนก็มีเงิ นเข้า แต่สุ ดท้ายก็หมด ไม่เหลือเก็บ

แต่พอทำธุรกิจเอง เร าไม่มีทางรู้ได้ว่าวันไหนเร าจะขายของได้หรือไม่ได้ จะมีเงิ นพอไหม เพร าะเงิ นที่ได้มาต้องเอาไว้ต่อยอดสำหรับขายของทุ กวันนี้ที่ผ่านมา เจอมาทุกรูปแบบ เงิ นไม่มี ขายของไม่ได้ ขายน้อย

มันทำให้รู้จักใช้เงิ น พย าย ามไม่ติดหรู รถอะไรก็ขับได้ กินข้าวข้างทางก็ได้ เพร าะความสุข ไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่อยู่ที่ “ความพอใจของเร า”

ทุ กวันนี้มีความสุข ไม่เครียด มีรถขี่ ได้ทำง านที่ชอบ หลับสนิท ตื่นสดใส ไร้ทุ กข์ สบ ายสุดแล้วมนุ ษย์เงิ นเดื อนจำนวนมากฝันอย ากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แน่นอนว่าการทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องย าก แต่สิ่งที่ย ากคือจะทำยังไงให้ประ ส บความสำเร็จ

สุดท้ายนี้แอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังท้อ และต้องการกำลังใจ อยากบอกว่าทุกคนสู้ๆครับ

Facebook Comments Box