Friday, 1 December 2023

ชื่นชมหนุ่มพลเมืองดี อาสาไปส่งยายรอรถเข้าเมืองไป รพ. มอบเงินช่วยเหลืออีกด้วย

สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือย า ย เดินเท้ามาไกล นั่งลงหม ดแรง รอรถเข้าเมืองไป รพ. พ บหนุ่มใจดีอาสาเรียกรถไปส่งพร้อมมอบ เ งิ น ช่วยเหลืออีกด้วย

เป็นเรื่องราวที่แสดงให้ถึงน้ำใจของคน ไ ท ย ไม่เคยเหื อดแห้ งหายไปจ ากสังคม เมื่อมีผู้ใช้งาน f a c e b o o k ชื่อ “บัง บอย” ได้มีการ เ ผ ย แ พ ร่ เรื่องราวไปยังกลุ่มครบุรี…ที่รัก บอกเล่าเหตุการณ์ว่า ตนเองได้เจอคุณ ย า ย หนึ่งนั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่กับลูกหมา 1 ตัว กำลังรอรถเข้าเมืองเพื่อไปที่ รพ. แต่ผู้ โ พ ส ต์ เป็นกังวลว่าคุณ ย า ย จะจำทางกลับบ้านไม่ได้ จึงอาสาติดต่อกู้ภัยเพื่อไปส่งคุณ ย า ย ท่านนี้ที่บ้าน โดยผู้ โ พ ส ต์ ได้มีการระบุข้อความดังนี้

“ผู้ โ พ ส ต์ เห็น ย า ย นั่งอยู่หน้า7-11หอนาฬิกา อำเภอ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เลยถาม

ย า ย ว่าจะไปไหน ย า ย บอกว่าจะไปในเมือง ไปฉีดวัคซีน

ย า ย เดินมาจากบ้านคลองยางผู้ โ พ ส ต์ เลยถาม ย า ย ว่ามี เ งิ น ค่ารถไหมย า ย บอกว่ามีอยู่ 3OO มีคนให้มา

ผู้ โ พ ส ต์ เลยให้ เ งิ น ค่ารถ ย า ย ไปอีก1OO รวมเป็น4OO

ย า ย มีหมาน้อยมาด้วยตัวนึง ไม่รู้ว่า ย า ย หลงจำทางกลับบ้านไม่ได้หรือเปล่า

หลังจากนั้นผู้ โ พ ส ต์ ได้มีการอัปเดตเรื่องราวอีกครั้งว่า

“ตอนนี้ ย า ย ย า ย นั่งอยู่หน้า7-11หอนาฬิกา ผู้ โ พ ส ต์ ได้ประสานงานให้ พี่ๆฮุก31ครบุรี กำลังไปส่ง ย า ย ที่บ้านแล้ว หมาน้อยก็เอาขึ้นรถไปด้วยแล้ว

ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ย า ย นะ ฮุก31ครบุรี คน ไ ท ย ไม่ทิ้ งกัน” นี่แ ห ล ะที่สั งคมต้องการ ขอบคุณ FB : บัง บอย

Facebook Comments Box