ร างวัลชีวิตที่แท้จริงคือ… ไม่ต้องเป็นลู กจ้ างใคร มีเวลา มีอิสระ เป็นนายตัวเอง

มีคนๆนึงบอกว่า…. ร างวัลชีวิตที่แท้จริงคือ… ไม่ต้องเป็นลู กจ้ างใคร และมีชีวิ ตอิสระ นั่นต่างหากร างวัลชีวิ ตที่แท้จริง

ผู้ชายคนเมื่อหนึ่งสิบกว่าปีที่แล้ว…

เข าได้อังเปามาจากเถ้าแก่ 2O,OOO

เข าไปซื้อกางเกงยีนส์่ตัวละ 3,OOO ที่อย ากได้มาน าน

กินร้านอาหารดังหมด 3,OOO นิดๆ

ซื้ อโทรศัพท์มือถือ 1O,OOO

ได้กระเป๋าตังค์ที่ชอบใบละ8OOอีกใบ

ที่เหลื อซื้ อล็อตเตอรี่หมดเผื่อลุ้น โ ช ค

เข าบอกกับทุกคนว่า…เหนื่ อยมาทั้งปีแล้ว

ขอให้ร างวัลชี วิ ตตัวเองบ้าง…!!

มีคนๆนึงบอกเข าว่า….

มึ ง!!!…ร างวัลชี วิ ตที่แท้จริงคือ…

มึ งไม่ต้องเป็นลู กน้องใคร และมีชี วิ ตอิสระ

นั่นต่างหากร างวัลชี วิ ตที่แท้จริง…!!

เลิ กหล อกตัวเอง

เลิ กหวังลมๆแร้งๆว่ามึ งจะรวย

จากการเป็น….ลู กจ้ าง!!

ต่อให้ซื้อกางเกงยีนส์ตัวละหมื่น

พรุ่งนี้มึงตื่นไปเป็นลู กจ้ าง!!เขา…มึ งokหรอ?

กิ นมื้อละหลายพัน เดื อนละครั้ง

มึ งต้องตื่นไปให้คนอื่นสั่ งมึ ง…มึ งชอบแบบนั้ นหรอ?

มึ งคิดผิ ด พอคิดผิ ด มึ งก็ใช้ชี วิ ตแบบผิ ดๆ

พอใช้ชี วิ ตแบบผิ ดๆ…ชี วิ ตมึ งก็อยู่แบบพั งๆ

รับเ งิ น ทุ กเดือนแต่ไม่เคยเหลือเก็บ

เ งิ น เดื อนเย อะ แต่ไม่เคยซื้ อฝันจริ งๆได้

ชี วิ ตที่มึ งใช้อยู่คือชี วิ ตแบบ…ถ่านไฟฉาย

หม ดแรงเมื่อไร…ไร้ประโยชน์

จ ากวันนั้นมา….

พอได้ความเข้าใจใหม่….ก็มีชี วิ ตใหม่

คนไทยจำนวนไม่น้อย…เข้าใจผิ ด เรื่องร างวัลชี วิ ต……

บ างคนรู้ว่าอย ากเป็นนายตัวเองด้วยธุรกิจอะไร และใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริง

แต่หลายคนที่เหลืออย่างพวกเรายังต้องใช้เวลาอีกเย อะกว่าจะรู้ใจตัวเองว่าอย ากเป็นนายตัวเองแบบไหน และนี่คือรายชื่อธุรกิจสำหรับคนแบบพวกเรานะครับ

การเป็นนายตัวเอง คือการห าร ายได้ที่คุณสามารถทำได้ในเวลาที่คุณต้องการ ด้วยความทักษะหรือประสบการณ์ที่คุณมีอยู่แล้วและด้วยทุนที่คุณมี นายตัวเองเป็นง านไม่ต้องทำง านกับเพื่อนร่วมง านที่น่าปวดหัวหรือใช้เวลาเข้าห้องประชุมอย่างเปล่าประโยชน์ ตัวอย่างการเป็นนายตัวเองคือ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ข ายของออนไลน์ หรือเจ้าของร้านค้าซื้ อมาข ายไป

33 ตัวอย่างธุรกิจนายตัวเอง

ธุรกิจสำหรับการเป็นนายตัวเองพวกนี้บ างอย่างก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง บ างอย่างก็ต้องใช้ทุน บ างอย่างก็ต้องใช้เวลา รายชื่อธุรกิจที่ผมทำมามีไว้เพื่อเป็นแนวทางการคิด เพื่อให้คุณนำไปใช้ทำการบ้านหาธุรกิจที่ตัวเองชอบอีกที

1 ปรึกษาธุรกิจ

2 ติวเตอร์

3 ข ายตรง

4 ง านฝีมือ

5 ง านเขียน

6 ถ่ ายรูป

7 ข ายของออน์ไลน์

8 เจ้าของโรงแรม/ ห้องเช่า

9 ข ายของที่ตลาด

1O รับจ้ างต กแต่งภายใน

11 นายหน้าข ายที่

12 ขับรถรับจ้ าง / Grab / Taxi

13 นักแปลภาษา

14 ซื้ อแฟรนไชส์

15 เปิดทัวร์ท่องเที่ยว

16 ดูแลสุ นั ข

17 เทรนเนอร์ฟิตเนส

18 สอนคอร์สออนไลน์

19 เปิดร้ านอาหาร

2O กราฟิกดีไซน์

21 สอนทำธุรกิจหรือการตลาดออนไลน์

22 รับทำเว็บไซต์

23 ทำฟาร์มเกษตร

24 เขียนบล็อก

25 แต่งหนังสือ

26 ที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพและการกิน

27 รับจ้ างทำความสะอาด

28 เปิดร้านซื้อมาข ายไป

29 นักพัฒนาบุคลิกภาพ

3O สอนดนตรีหรือร้องเพลง

31 สอนภาษา

32 ซ่อมสินค้าไอที

33 เทรดหุ้น

ร างวัลชีวิตที่แท้จริงคือ… ไม่ต้องเป็นลู กจ้ างใคร มีเวลา มีอิสระ การเป็นนายตัวเอง        

เรียบเรียง1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box