บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 ระยอง รับฝ่ายผลิต 207 ตำแหน่ง รองรับการขย ายโรงงานผลิต

สมัคร, สอบพร้อมสัมภ าษณ์ทันที !!! บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 ระยอง รับสมัครฝ่ายผลิต 207 ตำแหน่ง รองรับการขย ายโรงงานผลิต

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 รับสมัครฝ่ายผลิต 207 ตำแหน่ง

พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 อมตะซิตี้ระยอง, ระยอง

บ. คาร์ดิแนลเฮลท์ 222 ประเทศไทย จำกัด 7/111 หมู่ 4

ถนน 331 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

ผลิต อุปกรณ์การแพทย์ ชั้นนำระดับโลก

รับสมัครฝ่ายผลิต 207 ตำแหน่ง

รองรับการขย ายโรงงานผลิต

พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 : 9.00 – 15.00 น.

ณ โรงแรม Eastpana (พานหิน รีเจนท์เดิม)

ซอยข้างโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน

สมัคร, สอบพร้อมสัมภ าษณ์ทันที !!!

ผู้สมัครกรุณาแต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย

เตรียมปากกาส่วนตัว และต้องสุขภาพดี

ไม่มีใช้ในวันมาสมัครงาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณศิระประภา (สไปร์) 038-64028)

และ คุณณัฐณิชา (ขิม) 038-640152

287/ 162 ตำบล บ่อวิน Bo Win

Si Racha District, Chon Buri 20230

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 ระยอง

Facebook Comments Box