Friday, 1 December 2023

หมิงเต้า พระเอกใจบุญ “ย่องเงียบ” บริจ าคหลักล้านเพื่อให้เด็กน้อ ยได้กินอิ่ม

หนุ่มร ายได้ 100 ล้าน ไม่ลืมอดี ตที่เคยหิว “ย่องเงียบ” บริจ าคหลักล้านเพื่อให้เด็กน้อ ยได้กินอิ่ม เชื่อว่าหลายคนคงเริ่มคุ้นหน้าพระเอกหนุ่มหล่อผิวเข้ม หมิงเต้า บ้างแล้ว เนื่องจ ากข่าวแง่ดีของเข าถูกสื่อต่างๆนำมาเขียนบอกเล่ากันมากมาย 

เมื่อปี 2004  เข าไม่เพียง แต่ได้รับร างวัลพิธีกรโปรแกรมข้อมูลวัฒนธรรมและการศึกษายอ ดเยี่ยม แถมต่อมาเข ายังได้จัดตั้งกลุ่มนักร้องชายที่ชื่อ “183Club” และเริ่มเข้าสู่วงการการเป็นนักร้องและละครเวที ซึ่งเริ่มกลายเป็นที่รักของแฟนคลับจำนวนมากในเวลาต่อมา !

หลายคนคงจำได้ดีกับภาพนี้ที่เข าไปยืนกางร่มให้แม่ที่ข ายมันเทศที่ตลาดขณะฝนต ก ช่วงที่เข ากลับจ ากการพักงาน ดูออกว่าเข าเป็นคนที่กตัญญูมาก นี่คือภาพลักษณ์ที่หลายคนนึกออกเมื่อพูดถึงเต้าหมิง

ล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าเข าแอบย่องไปบริจ าคเงิ นค่าอาหารเช้าให้กับเด็กด้อ ยโอกาสของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเขตซินจู๋ เกาะไต้หวัน และขอบอกว่ากระทำของเข าในครั้งนี้เป็นการย่องแบบจริงๆ ซึ่งไม่มีนักข่าวหรือสื่อใดทร าบมาก่อน จนกระทั่งมีคนในโรงเรียนหลุดปากพูดออกมาจนกลายเป็นข่าวในทุ กวันนี้

โดยเด็กในโรงเรียนแห่งนี้เพิ่งถูกตัดงบประมาณตรงไปนี้เมื่อช่วงต้นปี แต่เมื่อหมิงเต้ารู้ข่าวก็รีบโอนเงิ นบริจ าคเป็นเงิ นหลักล้าน แต่ไม่เปิดเผยว่ากี่ล้าน และเพร าะเหตุนี้เองก็ทำให้เด็กในโรงเรียนแห่งนี้ได้มีอาหารเช้ากินกัน

เมื่อข่าวนี้แพร่เผยออกไปก็มีนักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อถามความจริง แต่เข ากลับตอบว่า “ผมหวังว่าสังคมจะหันไปสนใจและห่วงใยเด็กด้อ ยโอกาส  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรอบข้างให้มากขึ้นจะดีกว่า” โดยที่ไม่ขอตอบว่าตนเองได้บริจ าคหรือไม่ อย่างไร…

หมิงเต้า ปัจจุบันมีร ายได้ทะลุร้อ ยล้านไปแล้ว เป็นดาร าที่ประส บความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เพร าะเข าเป็นคนมุ่งมั่น ตรงไปตรงมา และกตัญญูต่อพ่อแม่ทำให้เข ามีแต่ภาพพจน์ที่ดี เข ามักให้สัมภ าษณ์เสมอว่า สังคมควรหันไปสนใจเด็กด้ อ ยโอกาสให้มากขึ้นดีกว่า

ด้านมู ลนิ ธิ จ างรงฟาเปิดเผยว่า หมิงเต้าเคยบอกว่า “อ ย ากจะบริจ าคเงิ นให้กับเด็กด้อ ยโอกาสหลายครั้งแล้ว ดังนั้นเข าจึงขอบริจ าคเงิ นหลายล้านบ าทเพื่อสนับสนุนเด็กเหล่านี้เป็ประจำทุ กปี เพื่อหวังว่าเด็กๆในโรงเรียนของไต้หวันจะกินอิ่ม นอนส บ าย”

เนื่องจ ากหมิงเต้าช่วยเหลือค่าอาหารเช้าให้กับเด็กๆเหล่านี้เป็นประจำ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงให้นักเรียนทั้งหลายเขียนการ์ดขอบคุณหมิงเต้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้เด็กๆเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นจะมีทัศนคติเหมือนอย่าง หมิงเต้า

ผู้จัดการส่วนตัวของหมิงเต้ายังแอบบอกอีกว่า “ครอบครัวของหมิงเต้าตั้งแต่เล็กจนโตก็ฐานะไม่ดีเท่าไหร่ หลังเลิกเรียนกลับบ้านทุ กวันตู้เย็นในบ้านก็ว่างเปล่า ส่วนพ่อแม่ก็ยุ่งกับการทำงาน เมื่อรอจนพ่อแม่กลับบ้านเอาอาหารมาให้กินก็หิวจนท้องแฟ่บแล้ว”

ด้านแม่ของหมิงเต้าก็ออกมาเปิดเผยเรื่องในอดี ตให้ฟังว่า “ในอดีตเพื่อประหยั ดค่าใช้จ่าย เธอชงนมให้หมิงเต้าเพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งก็เติมน้ำเปล่าลงไปผสม ทำแบบนี้จนกระทั่งหมิงเต้าอายุ 2 ขวบ ทำให้เข าข าดสารอาหาร” และตอนอายุ 10 ขวบเข าก็ไปช่วยแม่ข ายผักที่ตลาดทุ กวันเป็นประจำหลังเลิกเรียน ทำให้เข ามองเห็นความลำบ ากของแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ปัจจุบันเข าจึงหวังว่าอ ย ากให้ความอบอุ่นแก่เด็กเหล่านั้นที่ไม่มีอาหารกิน เหมือนตอนเข ายังเป็นเด็กๆ

เข ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นการ์ดขอบคุณของเด็กๆ เข าบอกว่า “เห็นการ์ดที่เด็กๆส่งมาให้แล้วรู้สึกดีใจมาก ยิ่งดีใจไปกว่านั้นเมื่อเห็นว่าเด็กเหล่านั้นมีคนดูแลแล้ว” เป็นเรื่องร าวที่น่าประทับใจมากทีเดียว

ภาพกิจกรรมของเข ากับเด็กๆ

สิ่งที่น่าชื่นชมมากกว่าเงิ นทอง คือหัวใจเข าหล่อมากๆ

ที่มา : LIEKR

Facebook Comments Box