บ๊ ายบ ายพัทย า อยู่มา 30 ปี สู้ไม่ไหวขอกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อน

เรียกได้ว่าช่วงนี้เศ ร ษ ฐ กิ จยังไม่ดีเท่าไหร่ หลายกิจการ หลายโรงงานต้องปิ ดตัวลง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์มาก จนมีให้เห็นขึ้นทุ กวัน นับเป็นเรื่องน่ าเ ศ ร้ าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เช่นเดียวกับเรื่องราวต่อไปนี้ โดยผู้ใช่เฟสบุ๊กที่ชื่อว่า “Jutupol Ruamkratok” เผยแพร่ภาพของที่เตรียมขนข้าวของเต็มหลังกระบะเพื่อกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิ ด พร้อมกับระบุข้อความว่า

บ๊ ายบ ายพัทย าอยู่มา 30 ปีถึงเวลาต้องอำลาแล้ว สู้ไม่ไหวขอกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อน งานนี้ ต่างก็ได้มีชาวโซชียลต่างมาอวยพร และให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก

สู้กันต่อไป

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

เรียกได้ว่า สถานการณ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายๆท่านได้รับผลกระท บอย่ างมากเลยทีเดียว ทางทีมงานขอเป็นกำลังใจกับทุ กคนที่กำลังสู้ชีวิ ตด้วยนะคะ

หลายครั้งที่รู้สึกท้ อและเหนื่ อย  หลายครั้งที่ไม่มีความมั่นใจที่อย ากจะก้าวต่อไป

หลายครั้งที่ห กล้ มจนแทบจะลุกไม่ขึ้น  และหลายครั้งที่ความกั งว ลเหล่านั้นห ายไป

เพียงเพราะเรานึกถึงคนที่บ้าน คนที่อยู่เบื้องหลั งความสำเร็ จของเรา  คนที่คอยอ้าแขนโอบกอดเราเอาไว้

เพียงเพร าะพวกเขา  เพียงเพร าะคนในบ้าน ที่ทำให้เราก้าวต่อไปอย่างไม่สิ้ นหวั ง

แม้ว่าข้างหน้านั้ นจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่  แต่เมื่อนึกถึงพวกเขาเราก็พร้อม  ที่จะฟั นฝ่ าไปได้อย่ าง ไ ร้ความกั ง ว ล

ที่มา Jutupol Ruamkratok

เรียบเรียง 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box