อนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ กๅละแมร์ พัชรศรี ถวายทองคำ 17 กิโลกรัม เพื่อหล่อwระพุ ทธรูปทองคำ

อนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ กๅละแมร์ พัชรศรี ถวายทองคำ 17 กิโลกรัม เพื่อหล่อwระพุ ทธรูปทองคำ  เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับ ก าละแมร์ พัชรศรี เบญจม าศ

โ ด่ งดังจ ากการทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่ างมาก

และเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่อง แก๊ งชะนีกับอี แ อ บ เเละล่ าสุด ต้องขออนุโมทนาบุญ กับ สาวก าละเเมร์ พัชรศรี ที่ได้สร้างบุญใหญ่ โดย กาละแมร์ พัชรศรี นั้นได้ถวายทองคำ 17 กิโลกรัม เพื่อหล่อwระพุ ทธรูปทองคำ! โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า

ขออนุโมทบุญแห่งการถวายทองคำ เพื่อหล่อwระพุ ทธรูปทองคำ 17 กิโลกรัม  องค์wระพุ ทธโ ค ด มสั ต ตน ค ร าชจตุรทิศ (ปางน า ค ป ร ก) เพื่อประดิ ษฐานด้านในองค์พระธ าตุพนม นั่นเอง

กุ ศ ล บุ ญ บารมีที่บั งเกิ ด…ผู้สร้างจะได้ รับพลั งอย่างเต็มเปี่ยม หรือ เพียงน้อยนิด ช้าเร็วหรืออย่างไรนั้น ก็แล้วแต่ละบุคคล ว่า จิตและกายบริสุ ทธิ์หรือยังแป ดเปื้ อน เพราะ กร รม แต่ละคนไม่เหมือนกัน เสมือนแก้ว ห ากภายในมีฝุ่นละอองจั บ แม้จะ เติมน้ำใสสะอาดจนเปี่ ยมล้ น ออกมาน้ำที่ยังค้างในนั้น ก็ยังแป ดเปื้ อนป ฏิ กู ล อยู่ ต้องเติมแล้วเติมอีกใช้เวลายาวนาน แก้วนั้นจึงจะบ ร ร ลุความสะอาด

สาธุอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ 

เรียบเรียงโดย 1 ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box