หลายคนอย ากมีลูกไว้เลี้ ยงย ามแ ก่ ลองอ่านเรื่องนี้แล้วคุณอ าจจะเปลี่ ยนความคิด

หลายคนแต่งงานสร้างครอบครัวเพื่อมีลูกไว้เลี้ยงตัวเอง ย า มแก่ชราลง เราอย ากให้ลองอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนความคิด

 ‘พ่อเเม่ที่น่าสงสาร’คนเป็นพ่อเเม่อย ากมอบสิ่งที่ดีที่สุ ดให้ลูกเเต่สุ ดท้ ายเเล้วสิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุ ดมีคนกล่าวไว้ว่าบ้านของพ่อเเม่คือบ้านของลูกตลอดเวลา  บ้านของลูกไม่เคยเป็นบ้านของพ่อเเม่ การให้กำเนิ ดลูกเป็นงานที่ต้องทำการเลี้ยงดูลูกเป็นภ า ระ หน้าที่ การพึ่งพาลูกเป็นความเข้าใจผิ ด ช่างเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าฟังเเต่ก็ไม่ฟังก็ไม่ได้เเม้ว่าไม่ใช่ลูกทุ กคนจะเป็นเเบบนี้เเต่คนเป็นพ่อเเม่ไม่ควรคิดว่าเเก่เเล้วจะพึ่งพาลูกพูดกันตามตรงอย่ าคาดหวังอะไรจ ากลูกๆเเม้คุณจะเลี้ยงดูเขามาอย่ างดีเเล้วก็ตาม

ต้องฝึกดูเเลตัวเองลูกกตัญญูต่อคุณถือเป็นบุญ ถ้าลูกกตัญญูไม่พอพ่อเเม่ก็บังคับไม่ได้วิธีที่ดีที่สุ ดคือวางเเผนชีวิตพึ่งพาตัวเองตอนเเก่ไว้ เชื่อว่าคงมีหลายคนเคยได้ยินคนพูดกันว่าห ากมีลูกเเก่ตัวมาจะได้มีคนเลี้ยงเเละอีกคำพูดหนึ่งคือ

ถ้าห ากไม่มีลูกเเก่มาใครจะเลี้ยงซึ่งความคิดเเบบนี้ถูกส่งต่อสืบทอดกันมาตั้งเเต่โบราณกันเลยทีเดียวเเละในหลายๆคนก็ยังคิดเเบบนี้กันอยู่เสี ยด้วยเเต่ว่าก็ยังมีคนเเก่ที่ปรับตัวอยู่กับครอบครัวไม่ได้เเล้วคุณล่ะคิดกับเรื่องนี้อย่ างไร??เอาล่ะไม่ต้องตอบเราเเต่คุณลองมาดูเเละให้คำตอบตัวเองซึ่งเรื่องนี้จะช่วยสอนใจได้ไม่น้อยเลย

มีคุณเเม่คนหนึ่งสามีจ ากไปนานเเล้วเธอสอนหนังสือห าเงินเลี้ยงลูกชายจนโตเขาเป็นคนเชื่อฟังตั้งเเต่ตอนเล็กพอลูกโต เธอก็ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศพอลูกเรียนจบก็อยู่ทำงานต่อที่ต่างประเทศทำงานห าเงินซื้อบ้านเเต่งงานมีลูกหนึ่งคน สร้างครอบครัวที่เเสนสุขตัวเธอเองคิดถึงประโยคที่ว่ามีลูกจะได้มีคนเลี้ยงตอนเเก่ คิดถึงสายตาอิจฉาของญาติๆเเละเพื่อนฝูงเธอมีความสุขจ ากใจ ระหว่างรอจดหมายตอบจ ากลูกชายเธอก็จัดการเรื่องบ้านเเละงานจนเรียบร้อย

คืนสุ ดท้ ายก่อนเธอจะเกษียณเธอก็ได้รับจดหมายที่ส่งมาจ ากต่างประเทศของลูกชาย พอเปิดออกดูข้างในก็เป็นเช็คต่างประเทศตีเป็นเงินไทยได้มูลค่าประมาณ1เเสนบ าทเธอรู้สึกเเปลกใจมากเพราะลูกชายไม่เคยส่งเงินให้เธอมาก่อนเธอรีบเปิดจดหมายออกอ่าน ในจดหมายเขียนว่า‘เเม่ครับพวกเราได้คุยกันเเล้วตัดสินใจเเละสรุปว่าพวกเราไม่ยินดีให้เเม่มาอยู่ด้วยกันที่นี่ ถ้าเเม่คิดว่าเเม่มีบุญคุณที่เลี้ยงดูผมมาคำนวณตามราคาตลาดก็ประมาณเงินที่ผมส่งให้นี้หวังว่าต่อไปนี้เเม่จะไม่เขียนจดหมายมาอีก’

เเม่อ่านจดหมายฉบับนั้นจบก็น้ำตาไหลพร ากรู้สึกว่าตัวเองลำบ ากเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดชีวิตจ ากนี้ไปต้องอยู่อย่ างโดดเดี่ยวเธอรู้สึกเเย่มาก จ ากเเต่ก่อนที่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับลูก เเต่มาตอนนี้กลับไมาเหลืออะไรอีกเเล้วต่อมาเธอก็ศึกษาพระพุทธศาสนาหลังศึกษาเธอก็คิดได้เธอใช้เงินที่ลูกได้มอบให้มาเอาไปเดินทางเที่ยวรอบโลกได้เรียนรู้โลกกว้างได้เห็นสิ่งใหม่ๆมากมาย

หลังจ ากนั้นเธอจึงเขียนจดหมายหนึ่งฉบับถึงลูกชายในจดหมายว่า ‘ลูกรักลูกไม่อย ากให้เเม่เขียนจดหมายมาอีก   ก็ถือซะว่าจดหมายฉบับนี้เป็นข้อความเพิ่มเติมจ ากฉบับที่เเล้วละกัน   เเม่ได้รับเช็คเเล้วเเละใช้เงินจำนวนนั้นไปเดินทางรอบโลกระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

อยู่ๆเเม่ก็รู้สึกว่าเเม่ควรขอบใจลูกขอบใจที่ทำให้เเม่เห็นอะไรทะลุปรุโปร่งปล่อยวาง  ทำให้เเม่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนเเละคนรักไม่มีร ากหยั่ งลึกเปลี่ยนเเปลงได้เสมอ ถ้าวันนี้เเม่ยังคิดไม่ต กยังยึดติดยังทุ กข์อยู่เเม่คงสิ้ นลมห ายใจไปภายในปีครึ่งปี  การปฏิเส ธของลูกทำให้เเม่ได้เห็นว่าคนเรามีวาสนาก็ได้เจอหม ดวาสนาก็จ ากกัน  ทุ กอย่ างไม่เที่ ยงเเท้

ทำให้เเม่เรียนรู้ที่จะสงบเเละใจเย็นมองทุ กอย่ างในเชิงบวกเเม่ไม่มีลูกเเล้วไม่มีอะไรให้เป็นห่วงเพราะงั้ นเเม่ถึงสามารถอยู่ได้โดยไม่มีมัน‘พ่อเเม่ที่น่าสงสารคนเป็นพ่อเเม่อย ากมอบสิ่งที่ดีที่สุ ด ให้กับลูกเเต่สุ ดท้ ายเเล้วสิ่งที่ได้รับกลับมามันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุ ดมีคนกล่าวเอาไว้ว่าบ้านของพ่อเเม่คือบ้านของลูกตลอดเวลาบ้านของลูกไม่เคยเป็นบ้านของพ่อเเม่หรอกการให้กำเนิดลูกเป็นงานที่ต้องทำการเลี้ยงดูเป็นภาระหน้าที่การพึ่งพาลูกเป็นความเข้าใจผิด

ช่างเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่เเต่จะไม่ฟังก็ไม่ได้เเม้ว่าไม่ใช่ลูกทุ กคนจะเป็นเหมือนลูกชายในเรื่องนี้ที่ไม่มีหัวใจเเต่คนเป็นพ่อเเม่ไม่ควรคิดว่าเเก่เเล้วจะต้องพึ่งพาลูกๆห ากจะพูดกันตามตรงเเก่เเล้วก็ต้องดูเเลตัวเองเมื่อลูกกตัญญูต่อคุณเเสดงว่าคุณมีบุญมากห ากลูกไม่กตัญญูพอพ่อเเม่ก็ทำอะไรไม่ได้วิธีที่ดีที่สุ ด

คือการวางเเผนชีวิตตนเองพึ่งพาตนเองให้ได้จ ากมุมมองของสังคมการมีลูกจะได้มีเลี้ยงตนตอนเเก่ เป็นความปรารถนาของใจเเต่ในปัจจุบันนี้อะไรหลายอย่ างมันเปลี่ยนไปเเละยุคนี้ไม่เหมาะที่จะคิดว่ามีลูกเอาไว้เลี้ยงตอนเเก่อีกด้วยหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยเตือนสติใครหลายๆคนการไปวางความคาดหวังไว้กับลูกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเลย

ขนาดคุณยังชอบที่จะเลือกทางเดินให้กับตัวเองเเล้วลูกคุณเขาจะไม่อย ากทำบ้างหรือ?? ห ากคาดหวังมีลูกเอาไว้เลี้ยงตอนเเก่นั้นมันผิดเเละเห็นเเก่ตัวตั้งเเต่คิดเเล้ว เขาควรจะมีชีวิตที่เขาเลือกเองในขณะเดียวกันคุณก็เลือกที่จะใช้ชีวิตในเเบบของตัวเองได้เหมือนกัน

การวางแผนชีวิตนั้นสำคัญมากๆ พึ่งพาตนเองไว้ด้วย หลายคนคิดอย ากให้ลูกๆเลี้ยง แต่อาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ เราควรมีแผนสำรอง และคิดเผื่อใจไว้บ้าง ไม่คาดหวังดีที่สุ ด 

ครอบครัวที่เเสนสุขตัวเธอเองคิดถึงประโยคที่ว่ามีลูกจะได้มีคนเลี้ยงตอนเเก่  บ างครั้งก็ไม่เป็นจริงเสมอไป

ขอบคุณ postsabaidee, bitcoretech

Facebook Comments Box