สาเหตุที่คนล า ออ กจ ากง าน ทั้งที่รู้ว่าหาง านใหม่ย ากมาก

เมื่อมีคนบอ กว่าจะล าออ กจ ากง าน เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมถึงจะลาออ ก ทั้งที่ก็รู้ว่าเศรษฐกิจนั้นไม่ดี หางานทำใหม่ก็ย ากมาก แต่ทำไมถึงจะล าออ ก เศรษฐกิจอ ย่ างนี้คนที่มีงานทำนั้นดีแค่ไหน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สงสัย วันนี้เรามีสาเหตุที่จะบอ กได้ว่า ทำไมเข าถึงคิดจะลาออ กจากงาน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

คำว่า ออ กจากงาน มัน มีหล า ยสาเหตุ แต่เชื่อว่าชั่ วโมงนี้ เวลานี้ ไม่มีใครอย ากตกงานไม่มีใครอย ากทิ้งรายได้ที่มั่นคง แม้ว่าบ างคนจะได้น้อยนิดก็ต าม แต่มันก็เป็นรายได้ที่มั่นคงอ ย่ างน้อยก็มีให้เราทุกๆเดือนโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้จะมีเ งิ นไหม เดือนหน้าจะกินอะไร แต่ออ กจากงานกันเพราะอะไร เราลองมาดูกันว่าสาเหตุนั้น มีอะไรบ้างและเข าแก้ปัญหากันอ ย่ างไร

1 ลุงย ามหน้าอพาทเม้นท์ที่ตั้งเป้าว่าสิ้นปีนี้จะกลับบ้านต่างจังหวัด หลังจากเข้ามาทำงานในเมืองหลวงนานหล า ยปี ทำตั้งแต่เป็นก ร ร มกรก่อสร้าง พนักงานโรงงาน สุดท้ายมาจบที่อาชีพย าม หรือ รปภ.เหตุผลที่เปลี่ยนงานหลากหล า ยเพราะพิ ษ เศรษฐกิจ และ รายได้ที่ไม่คุ้มเหนื่ อย

ทำงานหนั กแต่ได้ค่าแรงรายวัน ตั้งแต่งานก ร ร มกรแบ กห ามโดนหั กวันหยุด หั กโน่นนี่ นั่ น ทำให้หาง านใหม่จนได้ทำง านโรงง านแห่งหนึ่ง ซึ่งก็ทำมาหล า ยปีมีเ งิ นเก็บส่งทางบ้าน มากพอสมควรสร้างบ้านใหม่หลังเล็กๆ ที่มั่นคง มีเ งิ นให้พ่อแม่ไ ถ่ที่นาที่มีไม่กี่ไร่ได้สำเร็จ

ส่งเ สี ยทางบ้านจนพ่อแม่จากไป บ้านแลที่นาก็ฝากญาติๆให้ดูแลทำนาแทนให้ไม่เอาค่าเช่าเพราะพี่น้องกันแค่ขอข้าวที่ทำได้ไว้มาหุงกินในเวลาที่กลับไปดูบ้าน ตัวลุงเองก็มาได้แฟนที่โรงงานก็อยู่กินกัน มีลูกคนเดียว ซึ่งดูเหมือนจะดีแต่พิ ษ เศรษฐกิจทำให้โรงงานเจ๊งต้องปิดตัวเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว

ด้วยความที่ตอนนั้นยังมีแรงยังไหวกับการสู้ชี วิ ตในกรุง เลยมาสมัครเป็นย ามเพราะรายได้ดี ส่วนแฟนและลูกลุงก็ให้กลับไปอยู่บ้านนอ กแทน โดยส่งเ งิ นให้ทุกเดือน ให้ไปทำนาปลูกผักดูแลบ้านและที่นา และตอนนี้ลุงแกบอ กว่าอายุมากแล้วกลับไปบ้านนอ กดีกว่า อะไรๆก็เจริญที่นา 3 ไร่ก็แบ่งให้เข าเช่าทำนาเก็บไว้ทำเองแค่ไร่เดียวปลูกผักเลี้ยงปลามันก็พอมีกิน ลูกเมียก็อย ากให้กลับไปบ้าน ลูกก็โตแล้วเรียนใกล้จบแล้วก็คงหาง านทำที่บ้าน

แก บอ กพอ กันที ชี วิ ตเมืองหลวง ค่าใช้จ่ายแพ งได้เ งิ นค่าจ้างมาก็โด นค่าเช่าบ้านขนาดอยู่ราคาถูกๆยังขึ้นได้ทุ กปี ค่าอาหารค่าเดินทางมาทำงานหั กวันหยุดออ กแล้วรายได้วันละ 700 เดือนๆหนึ่งเหลื อไม่เท่าไหร่ แกบอ กที่ได้เยอะเพราะอยู่มานานทำง านดีบริษัทก็ให้เ งิ นขึ้น เจ้าของสถานที่ที่แกมาเฝ้าให้เข าก็ให้พิเศษเพิ่ม แกบอ กว่าอยู่บ้านอ กไม่มีคำว่าอ ด ห ากขยัน มีของให้กินทุ กวันไม่ต้องซื้ อหากรู้จักทำ

2 หนุ่มไอทีที่คิดว่าการทำงานฟรีแลนซ์มันทำให้ถึงเป้าหมายทางการเ งิ นได้มากกว่าการนั่งแ ก ร่ วในบริษัทเล็กๆ หนุ่มคนนี้มีความรู้ทางด้านการซ่อมคอม การเขียนโปรแกรม การจัดการระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ จบใหม่ไฟแรง และคิดว่าการทำงานในบริษัทเพื่อเก็บทุนไว้ทำกิจการเล็กๆเป็นของตัวเอง และ หาประ ส บ การณ์มันไม่สนุกเ สี ยแล้ว และอีกอ ย่ างงานไอทีในบริษัทที่ทำมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแถมต้องทำงานหน้าที่อื่นๆด้วยเพราะเป็นบริษัทเล็กๆ

ง านสายไอทีโดยตรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ที่เปิดรับไอทีเพราะแค่เอาไว้ช่วยแ ก้ปัญห าเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่มอบหมายงานอื่นๆให้ทำ ซึ่งเข ารู้สึกว่าตอนแรกมันก็ดีคุ้มกับเ งิ นเดือนที่ได้รับ แต่อยู่ๆไปมันเหมือนความรู้จะห า ยจึงเริ่มรับง านนอ กทำวันหยุด ซึ่งทำแล้วมันเห็นเ งิ น และ ได้ท้าทายความรู้ที่เรียน มา ดังนั้นเข าจึงคิดว่าออ กมาเป็นฟรีแลนซ์หางานสายนี้โดยตรงน่าจะดีกับเข าที่สุด รายได้บ างง านได้มากกว่าเ งิ นเดือนที่ทำ และนั้ น มันทำให้เข าคิดว่ามันได้ทั้งอิสระทางเวลาและการเ งิ น

3 สาวออฟฟิศผู้บึ ก บึ นและอ ดทนคนหนึ่งที่เพิ่งลาออ กจากงานได้ไม่นานและตอนนี้ยังไม่ได้งานใหม่ สาเหตุของการออ กจากงานเธอคนนี้บอ ก ว่า เพราะด้วยเนื้อง านที่ทำและเ งิ นเดือนไม่สมดุลกัน และงานค่อนข้างมีความก ดดันพอสมควร เพราะผู้บริหารเป็นคนเจ้าระเบียบ จุ กจิ ก จะมีกฎให้พนักงานต้องทำต ามประหนึ่งว่าอยู่โรงเรียน ซึ่งตัวเธอนั้ นต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ และแน่ น อนว่ากล า ยเป็น มีปัญห ากับพนักงานด้วยกัน เพราะส่วนใหญ่พนักงานชอบแ ห ก กฎ ทำให้โด นนินทา และ ไม่ให้ความร่วมมือ

อีกทั้งภาวะก ด ดันสูงทำให้เครี ยดทุ กวัน เหนื่ อยและรู้สึกว่าไม่คุ้มกับเ งิ นเดือน ดังนั้นการลาออ กไปเอาด าบ หน้าจึงเป็นทางออ กที่เธอเลือ ก แม้ว่าจะยังไม่ง านรองรับ แต่อ ย่ างน้อยการออ กมามันทำให้สบ ายใจ ไม่เครียด ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับเ งิ นชดเชยของประกั น สังคมพร้อมๆกับทำการลงชื่อหาง านใหม่ ซึ่งเพิ่งผ่าน มาได้เดือนเดียวแต่เธอเชื่อว่าอีกไม่ช้าจะได้ง านเพราะมีหล า ยแห่งติดต่อมาเรียกสัมภ าษณ์บ้างแล้ว

เห็นไหมว่าจากตัวอ ย่ างที่ย กมาให้ดูนั้น มันก็เป็นเพียงเศ ษเสี้ ยว ของการ ออ กจ ากง าน ที่จริงๆมัน มีเหตุผลมากมายกว่านี้ แต่ทุ กคนที่ได้คุยและสอบถามมานั้นทุ กคนคิดแล้วว่าการออ กจากงาน ทำให้ได้สิ่งที่ดีกว่า แม้ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่สิ่งที่เหมือนกันคือ หม ดใจในการทำงาน หม ดไฟในการต่อสู้กับง านที่กินเ งิ นเดือน หากคุณกำลังคิดจะออ กจากงานลองคิดวิเคราะห์ว่าคุณออ กเพราะอะไร ออ กมาแล้วจะทำอะไร หาเหตุผลรองรับ หาทางออ กให้ได้แล้วคุณค่อยออ กจากงาน

แต่ละคนมีสาเหตุที่แต กต่างกันออกไป แต่สุ ด ท้ ายแล้ว ห ากเราอยู่ในพื้นฐานของความสุขไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็สำเร็จได้เช่นกัน อยู่ที่ความพอใจ

ที่มา  forlifeth

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box