เมื่อสิ้ น วา ส น าเมื่อไหร่ ถึงจะรักกันแค่ไหน ไม่อย ากจ าก ก็ต้องจ าก

นานมาแล้ว มีคู่รักคู่หนึ่งรักกันมาก คบกันมา 3 ปี ทั้งสองคนต กลงจะแต่งงานกัน กำหนดวันเรียบร้อย

ฝ่ายชายเองก็รอวันที่จะแต่งงาน และต่อมาฝ่ายชายรู้ข่าวว่า คู่รักของตนแต่งงานกับคนอื่น กะทันหันมาก

และฝ่ายหญิงเองก็เต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคับ เมื่อทราบข่าว เข าทั้ง ง ง และเสี ยใจมาก ร้ องไ ห้ ไม่กินไม่นอน

ต่อมาก็ได้ป่ วยหนั ก เพราะตร อมใจ และป่ วยหนั กขึ้นเรื่ อยๆ ไปหาหมอตั้งหลายครั้งก็ไม่ดีขึ้น

ขณะที่นอนซมอยู่ที่บ้าน มีหลวงต าแก่ๆผ่านมา พอมาถึง หลวงต าหยุดอยู่ที่หน้าบ้าน

แล้วมองไปในบ้าน แล้วเค าะ ประตู และเด็กรับใช้เดินออกมาเปิดประตู พบว่าเป็นพระจึงพูดไปว่า

“ไม่ทำบุญนิมนต์ข้างหน้า” หลวงต าท่านยิ้มอย่างมีเมตต า “อ าตมาไม่ได้มาบิณฑบ าตหรอก

ในบ้านมีคนป่ วยใช่ไหม อาตมาอาจจะพอช่ วยได้บ้าง” เด็กรับใช้ได้ฟังก็อึ้ งไปแล้วบอกว่า

“ขอไปถามเจ้านายก่อนนะ” และเจ้านายตอบอย่างตั ดรำค าญว่า “อย ากเข้ามาก็เข้ามา”

พอหลวงต าท่านเข้าไปที่ห้องนอน เห็นชายคนนั้นนอนอย่ างหม ดอ าลั ยอยู่

สีหน้าซีด ร่างกายผอมเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน เด็กรับใช้นำน้ำมาถวายหลวงต า

พร้อมจัดเก้าอี้ ถวายข้างเตียงของชายคนดังกล่าว หลวงต าท่านยิ้มแล้วพูดว่า“อาการหนั กเลยนะ”

ชายคนนั้นเงี ยบไม่สนใจ ในสิ่งที่หลวงต าพูด หลวงต าจึงกล่าวว่า “โท รมมากเลยนะ”ชายคนนั้นก็ไม่ใส่ใจ

“ไม่เชื่อลองมองที่กระจกนะ” ชายคนนั้นไม่สนใจ แต่ขณะที่หางต าชายไปที่กระจกแต่งตัวในห้องนอน

เข ามองเห็นภาพของคนที่รักอยู่ในนั้น ไม่นานนักภาพของคนรักก็ค่อยๆหายไป

กลายเป็นภาพทิวทัศน์ ชายทะเล ที่นั่นเงี ยบสงบไม่มีคนผ่าน ไปมาเลยขณะที่ชายป่ วยนั้น

มองภาพในกระจก เพราะความสนใจเข าจึงรู้ว่า มี ศ พ หญิงสาวนอนเปลื อย ก าย อยู่ที่ชายหาดนั้น

พอเวลาผ่านไปได้ไม่นาน มีชายคนนึงเดินผ่านมา เข ามองเห็นศ พ หญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจ

จากนั้นจึงเดินผ่านไป อย่ างรวดเร็ว ต่อมาอีกไม่นาน มีชายอีกคนเดินผ่านมา

มองเห็นร่างนั้น เข าส งส าร จึงถอดเสื้อนอกออกมาคลุมร่ าง ของหญิงคนนั้น แล้วจึงเดินจ ากไป

พักใหญ่ๆอีกเช่นเคย มีชายอีกคนเดินผ่านมา พบคนนอนมีผ้าคลุมส่งกลิ่นเหม็ นไปทั่ว

เข าจึงได้เปิดออกดู แล้วพบว่าเป็น ศ พ ด้วยใจส งส าร จึงจะฝังให้ แต่ก็ไม่มีเครื่องมือจะขุ ด

เข าเลยตั ดสินใจ ใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆกอบทรายขึ้นมาทีละนิด ไปเรื่อยๆจนเย็น

เมื่อได้หลุมใหญ่พอสมควร จึงได้ฝังร่างผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อย แล้วเดินจ ากไป

จ ากนั้นภาพในกระจกก็เปลี่ยนเป็นภาพของศ พ หญิงคนนั้น แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็น

ภาพของหญิงคนรัก เข าเห็นแล้วก็ต กใจ พอสักพักก็ปรากฏเป็นภาพชาย คนที่ 2 แล้วก็ค่อยๆจางไป

เหลือแต่เง าของตนในกระจก แล้วหลวงต าพูดว่า “ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะร่ างนั้นคือคู่รักของโยม

ชายคนที่ช่ วยฝังร่ างเธอ ผูกวา ส นากับเธอหนึ่งช าติ ช าตินี้เธอก็เลยแต่งงานกับเข า

ส่วนโยมนั้น ช่วยคลุม ผูกวาสนา 3 ปี และตอนนี้มันครบ 3 ปี วา ส น าสิ้ นแล้วก็ต้องจ าก”

พอชายคนนั้นฟังจบก็กระอั กเ ลื อดออกมา หลวงต า ยิ้มแล้วบอกว่า“โยมร อ ด แล้ว

เมื่อกี้โยมกระอั กเ ลือดเสี ย ออกมาแล้ว” แล้วชายคนนั้นก็ได้ออกบวชติดต ามหลวงต า

คนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ “เมื่อมีวา ส นาไม่ต้องเรียกร้องถึงเวลาก็มาเจอกัน”

“เมื่อสิ้ นว า ส นาก็ต้องจ ากกัน” ในตอนที่ยังไม่จ ากกันนี้ คุณได้ทำดีต่อคนรักของคุณแค่ไหน

เพราะถึงเวลาที่ต้องจ าก ไม่ว่าคุณจะมีเงิ นหรืออำน าจล้นฟ้า ก็ซื้ อเวลากลับคืนมาไม่ได้

ทำดีต่อกันไว้ดีกว่า เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่า เราจะต้องจ ากกันตอนไหน

ดูแลกันเข้าไว้ก่อนจะไม่มีใครให้ดูแล เมื่อหม ดวา ส นาต่อกันไม่อย ากจ ากก็ต้องจ าก

ขอขอบคุณ chonburipost

เรียบเรียงโดย 1ไรไม่ จ น

Facebook Comments Box