จากแม่ค้าผักตลาดสด สู่เจ้าของฟาร์มผักส่งห้างร ายได้ 16 ล้านบ าท/เดือน

 “จากแม่ค้าข ายผักตลาดสดสร้างอาณาจักรผักรับชิวๆล์ เดือนละ 16 ล้าน เรียกได้ว่าสร้างความ ฮือฮาในหมู่ผู้ใช้งานสังคมออนไลน์อย่างเป็นจำนวนมากหลังได้รับการเปิดเผยเรื่องร าวขอ”ฟาร์มผักแห่งหนึ่ง ที่ชื่อว่าสมเกียรติผักอร่อย

บ างครั้งแล้ววุฒิการศึกษาสูงบ างทีก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิต ว่าใครจะจนหรือจะรวยมันอยู่ที่ความขยัน ความตั้งใจ และการลงมือทำและหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆ ทำทำทำ จนกว่าจะสำเร็จ

จากแม่ค้าผัก ตลาดสด จบ ป.6 สร้างอาณาจักรผัก

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าหากปักแห่งนี้ได้รับมาตรฐาน GMP ในการผลิต การคัดปัจจุบัน การคัดบรรจุผัก เพื่อจำหน่ายและเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเกษตรและบรรจุที่ทันสมัย น่าจะเป็นต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ขย ายผลไปสู่เกษตรกรร ายอื่น เป็นจำหน่ายและเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเกษตรและบรรจุที่ทันสมัย เเละเป็นต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เเละ สามารถใช้วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงแต่กลับมีร ายได้สวนทาง และยั่งยืน

คุณสมเกียรติ ลำพันแดง และ คุณสุนันทร์ สตะจริง คู่สามีภรรย าเจ้าของสวนสมเกียรติผักอร่อยได้เปิดเผยเรื่องร าวว่าทั้งคู่ไม่ได้เรียนจบสูงมากนักเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาแต่ยึดอาชีพแม่ค้าข ายผักในตลาดสดประมาณ 6-7 ปีก่อนได้รับรู้ปัญ ห าอย่างหนึ่งของการข ายผักคือตลาดผักไม่สม่ำเสมอและไม่สามารถ ที่จะหาผักได้ ต ามฤดูกาลบ างชนิดก็แทบจะไม่มีเลยข าดตลาดไปเลยก็มี

ยกตัวอย่างผักบุ้งบ างฤดูหาย ากในตลาดลูกค้าที่มีความต้องการสูงแต่แม่ค้าไม่มีข ายหรือบ างทีก็มีเยอะเกินไปด้วยความเป็นแม่ค้าก็สงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเลยคิดวิธีที่จะหา แล้วทำอย่างไรถึงจะมีผักข ายได้ตลอดมีมากมีน้อยก็ควรน่าจะต้องมีข ายคิดแบบนั้นเลยลองมองหาคู่ค้าเจ้าของสวนผัก จากนู้นทีเจ้านี้ทีรวบรวมผักส่งข ายให้กัน

พอเริ่มรวบรวมผักก็ได้หน่วยงานของเกษตรจังหวัดสระบุรีเข้ามาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนหลังจากนั้นจึงได้รับคำแนะนำมีระบบมาตรฐานของห้างซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการทำมาตรฐาน GMP ในครั้งนี้ คุณสมเกียรติได้เปิดเผยว่ามาตรฐาน GMP คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP จึงเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต ามทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

จากนั้นคุณสมเจตน์จึงได้พัฒนามาเรื่อยๆจนได้รับมาตรฐานและขย ายฐานกำลังผลิต รวบรวมไปเรื่อยๆจนสามารถกลายเป็นผู้รวบรวมผักข ายได้ส่งข ายไปยังห้าง Makro ถึง 4 สาข าในเขตจังหวัดสระบุรีจากยอดส่งผัก 2 ถึง 300 กิโลกรัมปัจจุบันสามารถจำหน่ายได้ถึง 5-6 ตันต่อวัน

คุณสมเกียรติเปิดเผยว่าปัจจุบันในฐานะผู้รวบรวมผักสามารถพัฒนาไปถึงขั้นของระบบ QR Code เพื่อสแกนว่าผักถุงนี้มาจากฟาร์มไหนและใครเป็นผู้ดูแลมาตรฐานอะไรบ้าง ผ่านการรับรองจากกระทรวงไหน โรงคัดบรรจุสะอาดปลอดภัยหรือไม่ ใช้มือถือสแกนหน้าถุงจะบอกร ายละเอียดขึ้นข้อมูลให้ผู้บริโภคนั้นทร าบทันที ยึดอาชีพผู้รวบรวมผักอยู่ 6 ปี คู่สามีภรรย าจึงหันมาสร้างฟาร์ผักเป็นของตนเองบ้าง

คุณสุนันทาได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี 2559 ที่ผ่านมาสมเกียรติผักอร่อยได้ปรับตัวจากผู้รวบรวมผักมาปลูกผักเองบ้างโดยใช้พื้นที่กว่า 16 ไร่มีในพื้นที่ที่อยู่ในตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพร าะปลูกเน้นการปลูกให้ได้มาตรฐานเป็นการปลูกผักแบบยกระดับคุณภาพของผักปลูกแบบออแกนิค โดยเน้นข ายไปที่ตลาดสุขภาพร าคาสูงมีมูลค่าทางการตลาดมาก

ในพื้นที่ปลูกพืชจำพวกผักสลัดนั้นคุณสมเกียรติได้บอกว่ามีพื้นที่น้อยก็สามารถทำได้ พื้นที่เพียง 5 ต าร างวา ก็ทำเงินง่ายๆต่อเดือนพืชเหล่านี้ใช้เวลาปลุกไม่นานประมาณ 25-30 วันก็สามารถตัดข ายได้โดยอาศัยแนวคิดการตลาดที่ว่าการจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องถามตัวเองก่อนว่าวางแผนดีหรือยัง รู้ว่าข ายให้กลุ่มไหนคุณภาพต้องเป็นแบบใดด้วยและต้องทำเกษตรให้ปลอดภัยยอดข ายในฐานะของผู้รวบรวมผักร ายได้อยู่ที่ประมาณ 16 ล้านบ าทต่อเดือน ในฐานะเจ้าของฟาร์มผู้ปลูกเองนั้นแยกส่วนกันส่วนใหญ่ผักที่ปลูกที่นี่มาข ายที่หน้าสวนไปเลยร าคาค่อนข้างสูงกว่าผักที่อื่นมากเพร าะเป็นผักออแกนิค อาจไม่มากเท่าผู้รวบรวมผัก แต่ก็ถือว่าดีมากๆเลย

กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมายล้มลุกคลุกคลานมาก็มากต้องเรียนรู้และพย าย ามทำความเข้าใจซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักทำไม่เป็นระบบผลผลิตที่ได้เลยไม่ค่อยได้มาตรฐานล้นตลาดข าดตลาดต้องมีการวางแผนและการปรับตัวทำต ามระบบการให้มากยิ่งขึ้น

สุดท้ายคุณสมเกียรติได้บอกไว้ว่า ตลาดผักในประเทศไทยยังไปอีกไกลแต่เกษตรกรไทยนั้นยังไม่ค่อยมีความเข้าใจหากอย ากปลูกผักทำการเกษตรอย ากให้ลองหามุมมองปรับวิธีคิด คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภคคุณภาพที่ได้มาตรฐานที่สำคัญจิตใจรักการเกษตร เเละเชื่อว่าจะสามารถผลิตและพัฒนาและยกระดับปลูกผักส่งข ายได้

หากเพื่อนๆสนใจสามารถแวะไปเที่ยวชมขั้นตอนการทำงานได้ที่สมเกียรติผักอร่อยเลขที่ 25/1 หมู่ 7 ตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหรือโทรสอบถามได้ที่ 081 453 540

จะรวยหรือจะจน อยู่ที่คนตั้งใจ  และการลงมือทำและหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆ ทำทำทำ จนกว่าจะสำเร็จ

จากแม่ค้าผัก ตลาดสด จบ ป.6 สร้างอาณาจักรผัก

ภาพจาก : สมเกียรติ ผักอร่อย ฟาร์มไม่ตั้งใจ สระบุรี

Facebook Comments Box