มห าบุญยิ่งใหญ่ “ลุงชูรส” บริจ าคถวาย ที่ดิน 80 ไร่ สร้างวัดให้หลวงปู่ทองอินทร์

มห าบุญยิ่งใหญ่ “ลุงชูรส” บริจ าคถวาย ที่ดิน 80 ไร่ สร้างวัดให้หลวงปู่ทองอินทร์ โดยทางเพจบนเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า เพจ วัดประชาคมวนาราม-ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram-Pahkoong  ได้โพสต์เผยแพร่คุณชูรส คุณวรรณวิถา พร้อมด้วยครอบครัว ซึ่งมอบที่ดินสร้างวัดให้แด่หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ และคณะสงฆ์ ณบ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมประมาณ 80 ไร่เศษ

พร้อมระบุข้อความ….  “คุณชูรส คุณวรรณวิภา คุณาคำพร้อมครอบครัว คุณภูดิศ ศรุติประภากร คุณปาลินีย์ ทวีพิพัฒกุล พร้อมครอบครัว ถวายที่ดินสร้างวัดแด่หลวงปูทองอินทร์ กตปุญฺโญและคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมประมาณ ๘๐ ไร่เศษ”

ทั้งนี้ยังมีการเผยภาพของกลุ่มพระสงฆ์และผู้มีจิตศรั ท ธาช่วยกันเตรียมพื้นที่ตัดต้นไม้ไม่ให้ ร ก ร้ าง ในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมาบริจ าคด้วยความอิ่มอก อิ่มใจ อย่างที่สุด ซึ่งหลังจ ากมีการโพสต์รูปและเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่กับครอบครัวของคุณคุณชูรส คุณวรรณวิถา กันอย่างล้นหลามในความใจดีมีเมตต าบริจ าคทรั พย์เป็นที่ดินอันยิ่งใหญ่นี้

ผู้ให้ที่ดิน สร้างวัด…เชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้ งกลางวัน และกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ย ามหลับบุญก็เกิด

ขอบคุณข้อมูล เพจวัดประชาคมวนาราม-ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram-Pahkoong

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box