เรามีเวลาอุ้มบุตร 6 เดือนแรก..บทความดีๆที่น่าอ่าน

เพราะบุตรคือแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่ เค้าต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

เรา.. มีเวลาอุ้มบุตรนอน 6 เดือนแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะนอนได้เอง

เรา.. มีเวลาอุ้มบุตรเดินแค่ 1 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะเดินได้เอง

เรา.. มีเวลากอดบุตรเล่นได้นานๆ แค่ 2 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะไม่ยอมให้กอดนานๆ

เรา.. มีเวลาพูดให้บุตรฟังตลอดแค่ 3 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะไม่ฟังเราพูด

เรา.. มีเวลาอยู่กับบุตรตลอดได้แค่ 10 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเรา และ.. อย ากอยู่กับเพื่อน.. มากกว่าเรา

เรา.. มีเวลาดูแลบุตรได้แค่ 15ปี แรก  หลังจากนั้น .. เค้าอาจไม่อย ากให้เรา..ดูแลเค้าอีก  และ.. อย ากมี ” ชีวิตของเค้าเอง ”ผ่านไป 30 ปี .. หลังบุตรเกิด 

เรา.. อาจจะไม่ได้เจอบุตรอีก  เพราะ.. ” เวลา ” ของคนใดคนนึง..อ าจ หม ดลง

ทำทุ กๆ วัน .. ที่อยู่กับบุตรให้มีค่า  เพราะ.. ” เวลา ” นั้น .. ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

” ชีวิ ตสั้ น ” แต่.. ” ความรักและความผูกพัน ” นั้นย าว…

การแสดงความรักของคุณพ่อคุณแม่ต่อบุตรน้อยไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน แต่ยังเสริมสร้างบุคลิกภาพและนิสัยของบุตรด้วย เมื่อบุตรได้รับรู้อ า ร มณ์และความรักจากพ่อแม่ ลูกจะเรียนรู้และเข้าใจความอ่อนไหว และเข้าใจความต้องการและอารมณ์ของคนอื่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บุตรมีความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงออกกับผู้อื่นได้ดี และเมื่อบุตรโตขึ้นก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับครอบครัว เพื่อน และสังคม

เครดิต@ สายนักเลง เรียบเรียงโดยเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box