เรา.. มีเวลาอุ้มลูกนอน 6 เดือนแรก บทความดีดีที่น่าอ่าน

เพราะลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่ เค้าต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

เรา.. มีเวลาอุ้มลูกนอน 6 เดือนแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะนอนได้เอง

เรา.. มีเวลาอุ้มลูกเดินแค่ 1 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะเดินได้เอง

เรา.. มีเวลากอดลูกเล่นได้นานๆ แค่ 2 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะไม่ยอมให้กอดนานๆ

เรา.. มีเวลาพูดให้ลูกฟังตลอดแค่ 3 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะไม่ฟังเราพูด

เรา.. มีเวลาอยู่กับลูกตลอดได้แค่ 10 ปีแรก หลังจากนั้น .. เค้าจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเรา และ.. อย ากอยู่กับเพื่อน.. มากกว่าเรา

เรา.. มีเวลาดูแลลูกได้แค่ 15ปีแรก  หลังจากนั้น .. เค้าอาจไม่อย ากให้เรา..ดูแลเค้าอีก  และ.. อย ากมี ” ชีวิตของเค้าเอง ”ผ่านไป 30 ปี .. หลังลูกเกิด 

เรา.. อาจจะไม่ได้เจอลูกอีก  เพราะ.. ” เวลา ” ของคนใดคนนึง..อ าจ หม ดลง

ทำทุ กๆ วัน .. ที่อยู่กับลูกให้มีค่า  เพราะ.. ” เวลา ” นั้น .. ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

” ชีวิ ตสั้ น ” แต่.. ” ความรักและความผูกพัน ” นั้นย าว…

การแสดงความรักของคุณพ่อคุณแม่ต่อลูกน้อยไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน แต่ยังเสริมสร้างบุคลิกภาพและนิสัยของลูกด้วย เมื่อลูกได้รับรู้อ า ร มณ์และความรักจากพ่อแม่ ลูกจะเรียนรู้และเข้าใจความอ่อนไหว และเข้าใจความต้องการและอารมณ์ของคนอื่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงออกกับผู้อื่นได้ดี และเมื่อลูกโตขึ้นก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับครอบครัว เพื่อน และสังคม

เครดิต@ สายนักเลง

Facebook Comments Box