ผู้ใดที่ทำให้พ่อแม่ต้องร้ อง ไ ห้น้ำตา ต ก คนผู้นั้นไ ม่ มีวัน เจริญได้ใน ช าตินี้

มีคำโบราณกล่าวไว้ว่า “ผู้ใดที่ทำให้พ่อแม่ต้องร้ อง ไ ห้น้ำตา ต กนั้น คนผู้นั้นไ ม่ มีวัน เจริญได้ใน ช าตินี้” การที่ทำพ่อแม่ร้องไห้ หากเป็นผลมาจากการกระทำของเรา ที่ทำให้พวกท่านต้องเสี ยใจ จะต้องได้รับผลกร รม เพราะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก เป็นผู้ให้เลือดเนื้อ และให้ชีวิตเพื่อให้ลูกได้เกิดมาทำความดีตอบแทนบุญคุณของพระผู้ให้กำเนิด

ดังนั้นคนที่ทำให้พ่อแม่เสี ยใจร้องไห้ จะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีปัญห าอยู่ตลอดเวลา และไม่สามารถที่จะหาทางออกจากปัญห านั้นได้เลย ความเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานก็ไม่มี จะทำให้มีปัญห ากับเจ้านายและลูกน้องอยู่เสมอ ด้านการเงินก็จะติ ดขั ด หมุนเงินจ นหน้าตั้ง

รายได้ที่เข้ามาไม่พอกับรายจ่ายที่มี และไม่สามารถที่จะหาทางออกจากปัญห าได้เลย เพราะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน มีแต่จะเข้ามาสร้างปัญห าหรือเอาปัญห ามาเพิ่มให้  เห็นแบบนี้แล้ว ใครที่ยังทำให้พ่อแม่ต้องเสี ยใจ และร้ องไห้บ่ อยๆ ขอให้เลิ กซะ เพราะท่านทั้งสองเป็นผู้ให้กำเนิด และให้ชีวิตแก่เรา หน้าที่ของเราจึงควรเป็นลูกที่ดี และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ จะได้ไม่ต้องเผชิญกับวิบ าก กร รมแบบนี้นะคะ

สำหรับผู้ที่เคยทำให้พ่อแม่ร้ อง ไ ห้จะแก้อย่างไรดี ไม่ว่าคุณจะเคยทำให้พ่อแม่ร้ อง ไ ห้ ด้วยเหตุผลใด ไม่ว่าปัญห านั้นจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าจะทำไปด้วยความคึ กคะนอง หรือไม่ตั้งใจ ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลส่วนตัวหรือไม่ ถ้าหากในวันนี้มีสติและรู้สึกผิ ด กับสิ่งที่เคยทำไปแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดคือการหาวิธีขอโท ษ พ่อแม่เถอะครับ เพราะถึงแม้คุณเองจะสำนึกผิ ด แล้ว พ่อแม่ไม่ตั ดใจเอาความแล้ว หรือแม้ว่าเรื่องจะผ่านไปนานเป็นสิบ ๆ ปีแล้วก็ตาม แต่ผลของ “กร รม” มันยังคงดำเนินต่อไปไม่เคยหยุด ทุ กการกระทำจะถูกบันทึกเอาไว้ในบัญชีบุญไม่เคยข าด ต ก และไม่เคยพล าดเป้าเลย

วิธีที่ดีที่สุดในการขอโทษพ่อแม่เมื่อเราทำผิ ดก็คือ “การขอ อ โ ห สิ ก ร รม” อย่างเช่นการล้างเท้าท่าน

บรรจงล้างเท้าช้า ๆ ทีละข้าง ๆ ทั้งของพ่อและของแม่ตามลำดับ เสร็จแล้วยกกะละมังออกและเช็ดเท้าท่านให้แห้ง ตามด้วยมอบพวงมาลัย (และซอง) จากนั้นก็ก้มกราบอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

ในส่วนของน้ำล้างเท้านั้นคุณสามารถทิ้ งเลยก็ได้ แต่ถ้าไม่ถือสา บางคนนำมารดหัวด้วยก็มีนะครับซึ่งเปรียบเสมือนน้ำมนต์จากพ่อแม่ของเรา แต่ทั้งนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลครับ สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกในการล้างเท้า จะทำการขออโหสิกร รม ด้วยวิธีที่ง่ายขึ้นมาหน่อย โดยการนำธูปเทียน ดอกไม้หรือพวงมาลัยไปกราบเท้าพ่อแม่เฉย ๆ ก็ได้

หลักสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจและความสำนึกผิ ด ไม่ว่าขอ ข มาด้วยวิธีใดพ่อแม่ก็ซึ่งใจและให้อภัยลูกอยู่ดี ถึงวิธีนี้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในความเป็นไทย เป็นความสุขทางใจให้กับทั้งสองฝ่าย คนเป็นพ่อเป็นแม่พร้อมให้อภัยลูกได้เสมออยู่แล้วครับ เผลอ ๆ ที่เคยร้ อง ไ ห้ไปก็ ไม่เคยนึกโก ร ธ เสี ยด้วยซ้ำ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box