บริษัท สยามโกชิมานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ระยอง เปิดรับสมัครงานด่วนไม่ผ่านซับ โบนัสดี สวัสดิการเยอะมาก

บริษัท สย ามโกชิมานูแฟคเชอริ่ง จำกัด

ดำเนิธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนย านยนต์

ตั้งอยู่ที่นิคมคมอุตสาหกรรมสย ามอิสเทริ์นอินดัสเตรียลปาร์ค

สะพานสี่ ต.มาบย างพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต

สวัสดิการ

เ งิ นเดือน 10,000 630 บ าทต่อเดือน

เบี้ยขยัน 500 1,000 บ าทต่อเดือน

ค่าเช่าบ้าน 1,300-1,630 ต่อเดือน

ค่าอาหารวันทำงาน40 บ าท ต่อวัน

ค่าอาหารล่วงเวลา 20 บ าท ต่อวัน

ค่ากะกลางคืน 80 บ าท ต่อวัน

ค่าสภาวะแวดล้อม 260 บ าท  ต่อเดือน (บ างแผนก)

ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ าท

โบนัสประจำปีต ามผลประกอบการของบริษัท

ค่ารักษาพย าบ าลปีละ 15,000 บ าท (อายุงานครบ 3 ปีขึ้นไป)

ค่าช่วยเหลือพิธีบุคคลในครอบครัว 5,500 บ าท

ค่าช่วยเหลือพนักงานเสียชี วิ ต 40,000 บ าท

เ งิ นช่วยเหลือฌาปนกิจ

รถรับส่งฟรีต ามเส้นทางที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

1 เพศชายอายุ 21 ถึง 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2 วุฒิการศึกษาม 3 ขึ้นไป

3 ร่างกายแข็งแรงต าไม่บอดสีไม่แพ้สารเคมีทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้

4 มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมขึ้นรูปชิ้นงานพ่นสีและชุบชิ้นงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ

กรอกใบสมัครที่ป้อม รปภ.

วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9.00 นถึง 17.00 น

นิคมอุตสาหกรรมสย ามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

สะพานสี่ต่อจุดมาบย างพรอ. ปลวกแดงจ. ระยอง

เอกสารประกอบการสมัครงาน (อย่างละ 1 ชุด)

1 รูปถ่าย 1 นิ้ว

2 สำเนาบัตรประชาชน

3 สำเนาทะเบียนบ้าน

4 การศึกษา

5 ใบผ่านเกณฑ์ทหาร

รับสมัครพนักงานด่วนไม่ผ่านซับ โบนัสดีสวัสดิการเยอะมาก

Facebook Comments Box