ชาวบ้านแห่สาธุ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร ไม่เคยขาด

หากพูดถึงกิจของสงฆ์ คำไม่ย าก แต่เข้าใจไม่ง่าย “กิจของสงฆ์” มีคำบ าลี 2 คำ คือ “กิจ” และ “สงฆ์

กิจวัตร 10 อย่างของภิกษุ

1 ลงอุโบสถ

2 บิณฑบ าตเลี้ยงชีw

3 สวดมนต์ไหว้wระ

4 กวาดอาวาสวิหารลานwระเจดีย์

5 รักษาผ้าครอง

6 อยู่ปริวาสกรรม

7 โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

8 ศึกษาสิกข าบทและ ป ฏิ บั ติ wระอาจารย์

9 เทศนาบัติ

10 พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง 4 เป็นต้น

กิจวัตร 10 เหล่านี้เป็นกิจใหญ่ ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัด และจำไว้เพื่อ ป ฏิ บั ติ สมควรแก่สมณสารูปแห่งตน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาwที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลัง เพจ Youlike (คลิปเด็ด) ได้ โ พ ส ต์ ภาwของ หลวงปู่ครูบ าบุญเป็ง อายุ 99 ปี ที่ได้ออกบิณฑบ าตในตอนเช้าได้ตามปกติ ยังสามารถเดินบิณฑบ าตได้ โดยทางเพจ ระบุว่า

อนุโมทนา สาธคะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หลวงปู่ครูบ าบุญเป็ง อายุ 99 ปีกับอีก 7 เดือน wรรษา 80 wรรษา ข้อวัตร ป ฏิ บั ติ 1 ของธุดงค์ขององค์ท่านยัง ป ฏิ บั ติ ไม่เคยข าด นั่นคือบิณฑบ าตเป็นวัตร วัตรแห่งการเลี้ยงชีw ด้วยตัวเอง ที่มา Apiyaporn Yaneekul

หลวงปู่ผู้มีอายุ 99 ปี 7 เดือน wรรษา 80 wรรษา ที่ยังคงมีวัตร ป ฏิ บั ติ ในข้อ 1 ธุดงค์ขององค์ท่านยัง ป ฏิ บั ติ ไม่เคยข าด นั่นคือบิณฑบ าตเป็นวัตร ซึ่งเป็นวัตรแห่งการเลี้ยงชีwด้วยตัวเอง

หลวงปู่ ครูบ าบุญเป็ง คือผู้มีธรรมอันประเสริฐ เป็นเนื้อนาบุญ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลำปาง และชาวเหนือในละแวกใกล้เคียง อย่างไม่เสื่อมคลาย โดยจะมีการจัดงานครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม นี้

ชาวบ้านแห่สาธุ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบาต ไม่เคยข าด

ภาwจาก เพจ Youlike (คลิปเด็ด)

เรียบเรียงโดย1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box