Wednesday, 29 November 2023

แผ่เมตตาไปให้เขา ไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่ทำเพื่อตัวเอง

แผ่เมตตาไปให้เขา ไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่ทำเพื่อตัวเองแผ่เมตตาไปให้เขา

จิตใ จเราจะได้สงบ ไม่ได้ทำเพื่อเขา แต่ทำเพื่อตัวเองบางที่การไปสา บแช่งเขา บา ปจะเข้าตัว

มีแต่เราใจเราเท่านั้นที่มันร้อนรุ่ม ไม่หยุด ไม่จบ ไม่สิ้นสักที

หากรักตัวเองมากพอ จงหยุดทำร้ายตัวเองซ้ำๆ ด้วยการไปสา บแช่ งคนอื่น การกระทำเขา กร รมก็ของของเขา

วันนี้เขายังไม่ได้รับสักวันเขาก็ต้องได้รับ ส่วนกร ร ม เรา เราเองก็ต้องชดใช้เหมือนกัน ไม่มีใครหนีพ้น สิ่งที่เกิดจากการกระทำตัวเองไปได้

เพียงแต่ผู้ใดมีสติเร็วกว่า แก้ไขได้เร็วกว่า หยุดเอาคืน อโหสิกร รมให้เร็วกว่า กร รมนั้นก็จะได้จบๆ กันไป ไม่ต้องมาพบเจอกันอีก ถือว่าเราได้ชดใช้ไปแล้ว

สัพเพ สั ตตา อะเวรา โหนตุ อัพพะยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆ า โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ด้วยกันทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเว รแก่กันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

Facebook Comments Box