Wednesday, 29 November 2023

เพียงแค่แชร์ก็เป็นบุญยิ่งแล้ว ร่วมบุญ รองเท้า ย าเวชภัณฑ์ ชุดกันหนาว

เชิญร่วมบุญใหญ่ประจำปีอุ ป ถั มภ์พระธุดงค์ธรรมะห่มดอย ร่วมบุญ รองเท้า ย าเวชภัณฑ์ ชุดกันหนาว ภัตตาหาร น้ำปานะ ถวายแก่พระภิกษุสามเณรในการออกเดินธุดงควัตร ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหมู่บ้านชนเผ่า พื้นที่ป่าเขาลำเนาไพรบนดอย

สามารถร่วมบุญ ตามรายการทำบุญดังนี้ หรือร่วมตามกำลังศรัทธา

1) บุญรองเท้าคู่ละ 70 บ าท ถวายพระธุดงค์ 300 คู่ ถวายพระภิกษุสามเณรบนดอยและพระธรรมจาริก 900 คู่ รวม 1,200 คู่ หรือจะร่วมบุญตามกำลังศรัทธา หากท่านใดซื้อเองสามารถส่งมาถวายให้ถึงก่อนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 (เบอร์ที่ใช้ 7ครึ่ง, 8,8ครึ่ง,9,9ครึ่ง,10,10ครึ่ง,11) รองเท้าตราดาวเทียม หรือช้างดาวหรืออื่นๆที่เหมาะสม

2) บุญชุดย าเวชภัณฑ์ ชุดใหญ่พร้อมกระเป๋า มีย าใช้ภายในและภายนอก ครบชุด ชุดละ 10,000 บ าท ต้องการ 3 ชุด ใช้ในธุดงค์สายใหญ่ หากมีเพียงพอหรือมีเจ้าภาพจะถวายชุดเล็ก จำนวน 14 ชุด ถวายพระธรรมจาริกออกเดินธุดงค์ 14 สาย ในพื้นที่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน และตาก

3) บุญผ้าห่มกันหนาว แบบพกพาได้ จำนวน 200 ผืน ผืนละ 160 บ าท เป็นเงิน 32,000 บ าท

4) บุญชุดกันหนาว มีหมวก ถุงเท้า ถุงมือ อังสะไหมพรม และของใช้ส่วนตัว จำนวน 250 ชุด ชุดละ 350 บ าท เป็นเงิน 87,500 บ าท

5) บุญไฟฉายเพื่อใช้ในป่าในเขา ช่วงธุดงค์ จำนวน 250 กระบอก ชุดละ 130 บ าท เป็นเงิน 32,500 บ าท

6) บุญภัตตาหาร น้ำปานะ กองบุญละ 100 บ าท ต้องการ 2,500 กองบุญ

7) ร่วมบุญตามกำลัง ท่านละ 5บ าท 10บ าท 20บ าท 50บ าท 100บ าท เพื่ออุ ป ถั มภ์แก่พระภิกษุสามเณรผู้ออกเดินธุดงควัตร

สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพและทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ผ่านบัญชี

1)ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทย าลัยเชียงใหม่

เลขที่ 667-407717-6

ชื่อบัญชี วัดศรีโสดา (ธรรมะห่มดอย)

หากท่านใดจะร่วมบุญถวายของจำเป็นในการเดินธุดงควัตร เช่น ย าเวชภัณฑ์

สามารถส่งมาได้ที่ พระดร.อรุณเมธี พุทฺธิภัทโท 17/2 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร.098-914-6699 (ถวายธุดงค์ธรรมะห่มดอย)….การได้อุ ป ถั มภ์ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาธรรม  ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พุทธธรรม ย่อมเป็นมหากุศลอันยิ่งแก่ชีวิตเรา บุญบ ารมีที่พระเณรท่านได้สั่งสม ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม ย่อมเป็นอานิสงส์ที่แผ่มาสู่เราได้ เพราะเราได้เป็นสะพานให้

สาธุบุญใหญ่ บุญอุ ป ถั มภ์พระธุดงค์ธรรมะห่มดอย ร่วมบุญ รองเท้า ย าเวชภัณฑ์ ชุดกันหนาว ภัตตาหาร น้ำปานะ ถวายแก่พระภิกษุสามเณรในการออกเดินธุดงควัตร ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหมู่บ้านชนเผ่า พื้นที่ป่าเขาลำเนาไพรบนดอย

Facebook Comments Box