Wednesday, 29 November 2023

วันนี้วันพระ อย่ าลืมหมั่นสะสมบุญ คนละ 9 บ าท ก็ได้บุญ

วันนี้วันพระ อย่ าลืมสะสมบุญกันนะ  ปลื้มใจได้มาทำบุญ อย ากชวนเพื่อนๆ ให้หมั่นสะสมบุญเพื่อให้ชีวิตของเราเจริญยิ่งขึ้น และขออวยพรให้ๆ ร่ำรวย แข็งแรง และมีความสุขมากๆ เช่นกัน

โพสนี้…ขอเชิญร่วมกันทำบุญนะ คนละ 9 บ าท

หลวงพ่ออลงกต แห่ง “วัดพระบ าทน้ำพุยังอยู่อย่ างมั่นคง ไม่มีทางจะเลิกแน่นอน กระแสข่าวที่ออกมาว่า วัดพระบ าทน้ำพุจะปิด ไม่มีเงิน ไม่เป็นความจริง บ างคนอาจจะปรารถนาดีสร้างกระแสข่าวให้คนต ก อก ต กใจ เพื่อให้มาทำบุญกัน แต่หลวงพ่อไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ที่บอกว่าวัดจะปิดตัวลงเลย”

สิ่งที่หลวงพ่ออลงกตมักจะบอกกับผู้ป่ วยอยู่เสมอ คือ อยู่กันด้วยความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือกัน ให้ทุกคนสบ ายใจมีความสุข พย าย ามทำตัวให้เป็นประโยชน์หรือสร้างบุญสร้างกุศ ลให้มาก เพราะชีวิตไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่คืนกี่วัน ให้ทุกคนหมั่นสร้างแต่ความดี ทำตัวเป็นประโยชน์ให้มาก และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมาย

อย่ างไรก็ตาม การเป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นที่พึ่งของสังคม เหมือนกับชื่อของหลวงพ่อ คือ ‘พระอุดมประชาทร’ ที่แปลความหมายได้ว่า ผู้ที่มีความเอื้อ อ า ท รต่อประชาชนทั้งหลายนั่นเอง.

“อดทนอย่ างไม่มีขอบเขตจำกัด เพียรพย าย ามอย่ างไม่มีที่สิ้ นสุด”

สำหรับผู้ที่สนใจอย ากร่วมบุญกับทางวัดพระบ าทน้ำพุ สามารถบริจาคได้ที่ ‘บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ’

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 289-0-84697-1

ธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 304-2-41277-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 579-2-33730-7

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุรสงคราม เลขที่บัญชี 174-2-39000-0

ธนาคารกรุงศรีอยุธย า สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-1-47300-7

ธนาคารธนชาต สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 340-2-14976-7

ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว เลขที่บัญชี 129-0-10020-9สุขใจกายก้อสุข ขอให้กุศ ลผลบุญครั้งนี้คืนกับให้ทุกคน  ร้อยเท่าพันเท่า สาธุ

ขอให้ครอบครัวลูกทุกคนอย่ าเจ็บอย่ าป่ วยสุขกายสบ ายใจด้วยเทิญ สาธุ

Facebook Comments Box