คนเราที่เจอกัน ไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ” อยู่ที่บุญวาสนา

“คนเราที่เจอกัน… ไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ”อยู่ที่ “บุญ” ที่เคยร่วมทำกันมาวาสนา …ไม่ต้องเรียกร้อง…ถึงเวลาก็มาเจอกัน เมื่อสิ้นวาสนา…ก็ต้องจากกันไป…รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่ ดังนั้น…..ในตอนที่เรา…ยังไม่จากกัน เราได้กระทำดีต่อคนที่แวดล้อมเราแล้วหรือยัง… เพราะเมื่อหมดบุญแล้ว…ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือมีอำนาจจนล้นฟ้าก็ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้… และไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติ….ถึงจะได้เจอกันอีก

ดังนั้นอยากจะฝากสติทุกคนเกี่ยวกับเรื่องที่ควรลืมทิ้งสามเรื่อง จะทำให้เรามีความสุขและมีบุญมากดังนี้ คือ 1 ลืมอายุ 2 ลืมเรื่องที่ผ่านมา 3 ลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่น

เช่นเดียวกันเราควรมี สี่เรื่องที่ควรมีไว้ 1 มีคนที่รักคุณด้วยความจริงใจ 2 มีเพื่อนที่รู้ใจ 3 มีงานมีการทำ 4 มีบ้านที่อบอุ่นคอยเราอยู่

ห้าอย่างที่ต้องเอา(ต้องทำ) 1 ต้องร้อง 2 ต้องเต้น 3 ต้องใช้ 4 ต้องหัวเราะ 5 ต้องรักษาสุขภาพ

หกอย่างที่ไม่ควรทำ 1 หิวแล้วไม่ยอมทาน 2 หิวน้ำไม่ยอมดื่ม 3 ง่วงแล้วไม่ยอมนอน 4 เหนื่อยแล้วไม่ยอมพัก 5 ไม่สบายไม่ยอมรักษา 6 แก่แล้วค่อยคิดเสียใจ ความโกรธ ทำให้หัวใจ ทำงานหนัก”ความรัก ทำให้หัวใจ”ทำงานดี””ความดี ทำให้หัวใจนั้น”พองโต”ความโง่ ทำให้หัวใจ””ชำรุด”ชีวิตเราเป็นเรื่อง “”ธรรมดา”” บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง 1 การได้เกิดมาเป็นคน 2 การได้ยลศาสนา 3 การมีกัลยาณมิตร 4 การมีความสุจริตเป็นนิสัย 5 การมีใจปราศจากริษยา 6 การมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก 7 การรู้จักสะกดคำว่า พอ

มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง 1 สุขภาพกาย 2 สุขภาพจิต

มี 5 คำพูด ที่อยากจะฝากไว้เป็นแรงบันดาลใจในยามที่เราสิ้นหวัง 1 ยิ่งลำบากยิ่งต้องสู้ 2 ยิ่งดียิ่งถ่อมตน 3 ยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น 4 ยิ่งมียิ่งประหยัด 5 ยิ่งหนาวเหน็บยิ่งมีน้ำมิตร

Facebook Comments Box