เผยทำน ายอายุ บ่งบอกอนาคต หลักโบราณเก่าได้บอกเอาไว้

ตัวเลข สิ่งที่คุณจะต้องทำนั้นก็คือ ให้คุณดูว่าในปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ อย่างเช่นถ้าห ากคุณอายุ 57 ปีในปีนี้ ก็ให้คุณนำตัวเลข 57 ไปคูณกับ 12 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 684

หลังจากนั้นก็ให้คุณนำตัวเลขทั้ง 3 ตัวมาบวกรวมกัน 6+8+4 = 18 แล้วก็นำตัวเลข 1 มาบวก 8 ก็จะได้ตัวเลข 9 ก็ให้อ่านคำทำน ายในตัวเลข 9 ของคุณ

พอเราบวกได้ตัวเลขตามคำทำน ายแล้ว ขอให้นำตัวเลขเหล่านั้นไปอ่านคำทำน ายได้เลย

เลข 3 เลข 7 เลข 9

โดยมีคำทำน ายเกิดขึ้นที่ว่า ในช่วงปีนี้ใครที่ได้หมายเลข 3 7 และ 9 ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่ มีปัญห าเข้ามารุมเร้ามากมาย มีคำพูดมากมายเข้ามาทักทายคุณอยู่ไม่ข าด จ นทำให้คุณรู้สึกเครียดและเป็นกังวลในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาจ นถึงปัจจุบัน ในบางครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยส บายใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าขอแนะนำให้คุณมีสติย้ำคิดย้ำทำอยู่บ่อยๆ ค่อยๆห าทางออกไม่ต้องรีบร้ อน ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีที่สุด การพูดการจา มันไม่ยอมคนอื่น อาจจะเป็นบ่อเกิดของปัญห าในอนาคตได้ บางสิ่งบางอย่างต้องยอมอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อที่จะได้เป็นใหญ่ในอนาคต นอกนำโช ค ช ะ ต าของคนกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องมาก่อนก็ตามเถอะ ขอให้เชื่อในคำทำน ายและหลักการกระทำเป็นหลัก

สิ่งใดที่คุณกำลังทำแล้วรู้สึกว่าดีอยู่แล้ว ก็ขอให้ทำต่อไปโดยไม่ต้องพยายามไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น อย่ าได้เอาคำพูดของคนอื่นมาใส่ใจ ชีวิตของคุณนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองเท่านั้น ถ้าจะให้พูดถึงโช ค ช ะ ต า ตามหลักคำทำน ายตัวเลขที่ได้ในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป การกระทำอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ มีโอกาสประส บ ความสำเร็จและได้ผลกำไรงอกงาม ชีวิตจะค่อยๆดีแล้วดียิ่งขึ้นไป ห ากสร้างคุณงามความดี คอยช่วยผู้อื่นยามที่เขาเดื อดร้ อน ก็จะเป็นการเปิดทางสว่างให้กับตัวคุณเอง และอย่ าลืมที่จะหมั่นสร้างบุญดีเก็บเอาไว้ด้วยนะ เก็บโชคของคุณเอาไว้แล้วจะได้ดี

เลข 1 เลข 2 เลข 4

ได้มีคำทำน ายเกิดขึ้นมาว่า ในช่วงนี้โช ค ช ะ ต าของคนที่ได้เลข 3 ตัวนี้ มีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน ในชีวิตนั้นจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมาย มีโชค ล าภมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่กำลังปฏิบัติอยู่ หรือกำลังรอคอยสิ่งใด มีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาสูง ใครที่กำลังต้องการที่จะออกจากงานในช่วงนี้ไม่แนะนำ พอมีเกณฑ์ที่จะยืดเยื้อที่จะไม่ได้งานไปอีกนานจ นถึงปีหน้า ช่วงนี้ก็ขอให้อ ด ทนและพยายามทำต่อไป คนที่ยังโสดก็จะต้องมีเกย์โสดไปอีกสักระยะหนึ่ง ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรทั้งนั้น พยายามทำงานทำเงินให้ดีที่สุดแล้วจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเอง

ครั้งนี้มีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนั่นก็คือ ในเรื่องของการพลาดโอกาสดีๆ การตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วจ นเกินไปอาจจะทำให้เกิดปัญห า ตัวเลข 1 2 และ 4 นั้น เป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จ แต่จะต้องแลกมาด้วยความซื่อสั ตย์สุจริ ต ความจริงใจ และความเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อ 3 สิ่งนี้รวมตัวกันนั้นจะเกิดเป็นความสำเร็จในอนาคต ชีวิตของคุณก็จะดี ตัวเลขนี้มักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อการลงมือทำด้วยตัวของคุณเองเสมอ และแน่นอนว่าห ากผู้ใดโช ค ล าภ สัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะได้ดีเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ได้โชคลาภเกี่ยวกับการเงินอันยิ่งใหญ่ ทางที่คุณเลือกเดินมาในตอนนี้ดีอยู่แล้ว และงวดนี้มีโอกาสที่จะได้โช ค ล าภติดไม้ติดมือไว้แน่นอน เก็บโชคของคุณเอาไว้แล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามา

เลข 6 เลข 8 เลข 5

ได้มีคำทำน าย กล่าวมาว่า ผู้ที่ได้ตอนแรก 6 เลข 8 และเลข 5 ในช่วงขณะนี้อาจจะกำลังอดทนกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ เป็นเรื่องที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น มีปัญห าในเรื่องของการเงินภาระค่าใช้จ่ายมากมาย ทั้งในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถสารพัดที่เจอ เงินทองในช่วงนี้ก็ห าย าก ทำอะไรก็ไม่ค่อยประส บความสำเร็จเป็นไปตามใจสักเท่าไหร่ ไม่เหมือนแต่ก่อนมีกินมากมายไม่ต้องเป็นกังวล แต่พอเข้ามาในช่วงรอบไปปี จะได้เป็นพิเศษมากๆ และแน่นอนว่าชีวิตของคนนั้นทำทุ กสิ่งทุ กอย่างด้วยตัวคนของคุณเพียงคนเดียวมาตลอด แต่ในบางครั้งก็รู้สึกว่ามีคนอยู่คนนึงเข้ามาในชีวิต ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นภาระ

เรื่องบางเรื่องมันแล้วไปแล้วก็อย่าไปเอามาคิดเอามาพูดให้เกิดปัญห า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 23 กันยายนเป็นต้นไปแล้วนั้น ในเรื่องของโช ค ช ะต าของตัวเลขนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานการเงินมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งและโยกย้ายไปในทิศทางต่างถิ่นต่างแดนที่ดีกว่า ห ากใครกำลังมองห าโอกาสดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตก็ขอให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ใครมีโอกาสได้ไปเมืองนอกเมืองนาก็ขอให้รีบไป ไม่ต้องรีรอ เพราะว่าอนาคตของคุณจะรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ช่วงนี้สำหรับใครที่กำลังทำงานอยู่ในสถานที่เดิม อาจจะต้องเหนื่ อยหน่อย แต่จะต้องดีแน่ นับตั้งแต่ 2 เดือนจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะประส บความสำเร็จเป็นไปตามคำทำน าย ขอให้เก็บเงินกับน ายอันนี้ไว้แล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณาญในการอ่าน

ภาพ / เขียน / เรียบเรียงโดย : 1 ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box