สมเด็จพระสังฆราช มอบทุนจำนวน 1 ล้าน 3 แสนบาท ช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ

กราบอนุโมทนาสาธุพระเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานทุนช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ จำนวน หนึ่งล้าน สามแสนบาท ช่วยวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ จำนวนหนึ่งล้านแสนบาท

โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวง่พออลงกต มอบถวายให้พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับทุนช่วยเหลือจากสมเด็จพระสังฆราช ในการประชุมมหาเถรสมาคม

ซึ่งตลอดที่ผ่านมา สำหรับวัดพระบาทน้ำพุนั้น ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระ โดยประมาณ สี่ล้านบาท ซึ่งในบางครั้งเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เพียงพอ วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย บางเดือนต้องติดลบ

พวกเราจึงได้เห็นภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต้องออกเดินบิณฑบาตเพื่อหาปัจจัยเพิ่มเติมนั่นเองสำหรับท่านใดอยากร่วมทำบุญก็สามารถร่วมได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลย

สำหรับประวัติวัดพระบาทน้ำพุ นั้นคุณเฉลิมพล พลมุข ผู้จัดการโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ เผยถึงประวัติของวัดให้ฟังว่า ด้วยสภาพพื้นที่ของวัดเป็นเนินเขา มีภูเขาล้อมรอบมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม มีน้ำพุและมีรอยพระพุทธบาทภายในวัด จึงได้มีชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดพระบาทน้ำพุ” หรือ “วัดพระพุทธบาทประทานพร” แต่เดิมทีนั้นไม่ค่อยมีใครขึ้นไปกราบนมัสการมากนัก เพราะเส้นทางไปนั้นเป็นป่ารก เดินขึ้นไปไม่สะดวก รอยพระพุทธบาทนี้จึงยังลี้ซ่อนตัวอยู่ โดยน้อยคนนักจะได้รู้ แม้กระทั่งคนที่อยู่และคุ้นเคยกับวัดเช่นเฉลิมพลเองก็ยังไม่รู้

เหนือสิ่งอื่นใด รอยพระพุทธบาท ที่วัดพระบาทน้ำพุ ได้กลายมาเป็นศูนย์รวมศรัทธาแห่งความหวังและกำลังใจของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในโครงการได้เป็นอย่างดี เมื่อพวกเขาเหนื่อยล้าหรือต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ พวกเขาจะไปนมัสการขอพรจากรอยพระพุทธบาท สิ่งได้รับกลับมา คงไม่ใช่ปาฏิหาริย์ให้หายหากแต่เป็นที่พึ่งให้ได้รู้สึกสงบและสุขใจ

Facebook Comments Box