ฝันดี ฝันเด่น จิตอาสา เข้าช่ วย ปชช.ในพื้นที่น้ำป่าไหล ห ลาก ท่วมฉั บพลัน

จากสถานการณ์ฝนต กหนั กในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมในหลายพื้นที่โดยฉั บพลัน ประชาชนบางส่วนก็อพยพ กันไม่ทัน ทำให้บางบ้านยังมีคนติดอยู่โดยเฉพาะเด็กและคนชรา เมื่อวานนี้ทีมงาน ฝันดี – ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ฝันดี ฝันเด่น คู่แฝดคนดัง ช่วยน้ำท่วม

ลงพื้นที่เข้าช่ วยชาวบ้าน

เป็นอาสาที่น่าชื่นชม

ช่ วยถึงบ้านของแท้ ขอบคุณทุกการช่ วยเหลื อ ขอให้ทุกคนในพื้นที่ปลอดภัย ทั้งคู่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลจันดี เพื่อช่ วยเหลื อ ประชาชนที่ประส บปัญห าน้ำท่วม และในเช้าวันนี้ทางทีมงานก็ได้เร่งเข้าช่ วยเหลื อประชาชนบางส่วนที่ยังติดอยู่ตามบ้านเรือน

การเสี ยส ล ะ อุทิ  ศตนช่ วยเหลื อเพื่อนมนุษย์ถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

เรียบเรียง 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box