Tuesday, 5 December 2023

ทำเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่อย่างไร ให้มั่นคงยั่งยืน

พื้นที่น้อยแต่อย ากทำเกษตรทำเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่อย่างไร ให้มั่นคงยั่งยืน การทำเกษตรนั้นไม่จำเป็นต้องมีดินเยอะแยะมากมายเป็น 10 ไร่ หรือเป็น 100 ไร่ ก็สามารถทำเกษตรได้ การทำเกษตรแบบยั่งยืนใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่ ก็พอแล้ว พื้นที่ 1 ไร่ เราสามารถแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ให้ทำประโยชน์ได้มากมาย โดยมีแนวทางคือต้องปลูกพืชระยะสั้น พืชระยะกลาง และพืชระยะยาว สลับกันไปตามพื้นที่ โดยขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ดังนี้

พื้นที่ 1 ไร่ ให้เราแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่1 : สำหรับทำบ่อน้ำและที่อยู่อาศัย

ส่วนที่2 : สำหรับเพาะปลูกพืช 3 ระยะ

การปลูกพืชระยะสั้น

ขั้นแรกต้องวางแผนก่อนว่าเราจะปลูกอะไรได้บ้าง จะปลูกเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็น และที่สำคัญควรเลือกพืชผักที่ข ายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเก็บกินเองก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้นหอม ผักบุ้ง เห็ด ผักกาด สลัด เป็นต้น จากนั้นค่อยวางแผนลงแปลงปลูก ซึ่งเมื่อผลผลิตสามารถข ายได้รายได้ตรงส่วนนี้จะเป็นรายรับในทุ กวัน เน้นข ายและเก็บทานเองในครอบครัว

การปลูกพืชระยะกลาง

เป็นไม้ผลชนิดที่ต้องรอระยะเวลาสักระยะถึงจะสามารถเติบโตและเก็บผลผลิตได้ ถึงจะรอนานแต่ก็ถือคุ้มค่ากับการรอเพราะเมื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข ายได้ ก็ปลูกเพียงแค่ครั้งเดียวก็เก็บได้ตลอ ด โดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงปลูกซ้ำหลายรอบ ยกตัวอย่างพืชระยะกลางเช่น มะม่วง มะพร้าว กล้วย มะละกอ เป็นต้น รายได้จากการข ายพืชระยะกลางนี้ให้เก็บเป็นเงินออม เงินสำหรับปลดหนี้ หรือใช้เป็นเงินทุนในการทำเกษตรครั้งต่อไป

การปลูกพืชระยะยาว

พืชระยะยาวนี้จะเป็นพืชเศรษฐกิจซะส่วนใหญ่ ปลูกแล้วกว่าจะโตหรือได้ผลผลิตให้เห็นก็ใช้เวลานานมากๆ เช่น ไม้ประดู่ ยางนา สักทอง ไม้แดง ไม้เต็ง เป็นต้น ควรปลูกพืชเหล่านี้ไว้ตามแนวรั้ว โดยแต่ละต้นให้ปลูกโดยมีระยะห่าง 2 เมตร/ต้น หากความยาว 1 ไร่ มีความยาว 160 เมตร ก็จะสามารถปลูกพืชระยะยาวได้ถึง 80 ต้นเลยทีเดียว

มีพื้นที่เท่าไหร่ คงไม่สำคัญเท่าใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า มีพื้นที่น้อยแต่อย ากทำเกษตรก็สามารถทำได้นะคะ ลองเอาแนวคิดการปลูกพืช 3 ระยะ นี้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของคุณดู รับรองว่าทำได้แน่นอน

ขอบคุณข้อมูล : krustory

เรียบเรียง 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box