ให้พันล้านก็ไม่ข าย “โรงเรียนวรรณวิทย์” เป็นที่พึ่งของเด็กย ากจน

โรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเล็กๆที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจและครูใหญ่ของโรงเรียน ม.ร.ว.รุจีสมร วัยร่วม 100 ปี

ผู้สานต่อเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของหม่อมผิวผู้เป็นมารดาในการยืนหยัดให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่พึ่งของเด็กย ากจนได้มีความรู้และมีการศึกษา เพื่อให้เป็นคนดีของสังคมในภายภาคหน้าจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจากค่าเทอมราคาถูกจนแทบจะอยู่ไม่ไหวแต่ก็ จะไม่ข ายที่ดินและโรงเรียนแห่งนี้ให้นายทุนเพื่อทำธุรกิจอย่างเด็ดข าด

หากใครเคยได้มีโอกาสผ่านไปย่านธุรกิจของกรุงเทพฯแถวสุขุมวิท ซอย 8 อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้องการตึกสูงระฟ้าแห่งนี้ยังมีโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่นั่นคือโรงเรียนวรรณวิทย์ ภาพตึกสูงที่รายล้อมโรงเรียนเรือนไม้ให้ความรู้สึกตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเหมือนอยู่กันคนละยุคคนละสมัย และแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าโรงเรียนวรรณวิทย์แห่งนี้ จะมีอายุถึง 73 ปีแล้ว

โรงเรียนแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2489 โดยหม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธย า ที่ซื้อที่นาบริเวณนี้ก่อนแปรสภาพมาเป็นโรงเรียนเพื่อเด็กย ากจนให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน โดยปกติของหม่อมผิว ท่านต้องการให้เด็กย ากจนได้มีที่เรียนเพราะเด็กย ากจนที่นี่เป็นเด็กชุมชนฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เรียน โรงเรียนดังๆไม่มีโอกาสเรียน

โรงเรียนวรรณวิทย์แห่งนี้ ที่ต้องการให้เด็กในชุมชนได้มีที่เล่าเรียนและได้เป็นคนดีของสังคมเเละไม่เป็นภาระ หม่อมผิวไม่เพียงเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนวรรณวิทย์แต่ยังเป็นนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิย ายเจ้าของนามปากกาวรรณศิริมีผลงานมากมายอาทิเช่นพรหมลิขิต นางทาสวนิดาเป็นนวนิย ายเรื่องสั้นที่ได้รับความนิยมจนทีวี ขอนำไปสร้างเป็นละครมาแล้ว

หลังสิ้น หม่อมผิว หม่อมราชวงศ์ รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ทิดา รับหน้าที่เป็นครูใหญ่สืบสานปณิธานต่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2457 โดยโรงเรียนวรรณวิทย์ได้มีการขยับขย ายขึ้นเรื่อยๆรองรับความต้องการของผู้ปกครองที่ส่งเด็กนักเรียนมาเป็นจำนวนมากจากเด็กแค่ 7-8 คนในยุคก่อนตั้ง จนเพิ่มขึ้นเป็นนับพันคน ก่อนจะลดลงจากผลการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ของคนในท้องถิ่น

ด้วยอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งที่อย ากให้เด็กย ากจนได้มีโอกาสเล่าเรียนศึกษาโรงเรียนวรรณวิทย์แห่งนี้จึงเก็บค่าเทอมราคาถูกเพราะสงสารผู้ปกครองและเด็กบ างรายจนก็จนจริงๆขณะที่หม่อมราชวงศ์จุรีสมร สุขสวัสดิ์ครูใหญ่โรงเรียนวรรณวิทย์ไม่ใช่แค่เพียงทำหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆเท่านั้นแต่ยังห่วงใยเด็กเหมือนลูกหลานอีกด้วย

นโยบ ายของท่านท่านให้ช่วยนักเรียนให้ดูแลนักเรียนอย่างดีที่สุดไม่ดุเราคุยกันด้วยเหตุผล ท่านก็สอนอยู่เรื่อยๆอย่าตีนักเรียน ครูใหญ่อย ากให้เด็กเป็นกำลังของชาติ เป็นเด็กไทยที่มีทั้งกิริย ามารย าท มีทั้งความรู้ เพียบพร้อม

ท่านก็ปลูกฝัง แม้ว่าโรงเรียนวรรณวิทย์แห่งนี้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์รายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่กูยังหม่อมราชวงศ์รุจีสมร ไม่เคยขอใจยืนยันกับครูทุกคนที่นี่แล้วพร้อมให้นำเ งิ นเดือนของท่านมาต่อลมหายใจให้โรงเรียนและเด็กๆแห่งนี้

ให้พันล้านก็ไม่ข ายเป็นที่พึ่งของเด็กย ากจน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ม่จน

Facebook Comments

Facebook Comments Box