Friday, 1 December 2023

วิธีปลูกมันในกระถางลอยฟ้า ให้ลูกดก

เสาร์อาทิตย์ อยู่บ้านว่างๆหากิจกรรมเบาๆทำกันค่ะ  ทำในสิ่งที่ชอบมีสุขและอย ากแบ่งปันไม่เคยรู้จักคำว่าท้ อ  รู้แค่ว่าคุณได้ไปต่อ55555 มาสาวกคนใจเกินร้อยแชร์เก็บได้นะคะไม่หวงเผื่อมีใครชอบ มันต้มมันนึ่งสามารถท านเป็นอาหารสุขภาพได้ค่ะ

อุปกรณ์

1 กระถาง มันเทศหวานญี่ปุ่น ห่วงร้อยกระถางแขวน

2 ดินปลูก

3 ผ้าสำหรับพันลำต้น

วิธีการปลูกมันกระถาง หรือมันลอยฟ้า

นำเหง้ามันแกวพร้อมกิ่ง แต่งกิ่งให้เรียบร้อย นำกระถางมาตัดเจาะกระถางให้ สอดยอดมันได้ง่าย นำมันแกวมาทั้งเหง้าสอดยอดมันเข้าด้านก้นกระถางกระถางละ5 ต้นขึ้นไป ใช้ผ้าทับลำต้นมันไว้ใช้ดินปลูกใส่กระถางให้เต็ม นำห่วงที่เตรียมไว้มาร้อยหูแขวนให้เรียบร้อยรดน้ำให้เปียก รดน้ำทุกวัน 5 วันแรก 15 วัน ใส่ปุ๋ยคอก อย่าลืมรดน้ำนะคะสามวันครั้งหนึ่ง  เมื่ออายุมันครบ50วัน ก็สามารถนำมาท านได้ค่ะ

หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับกิจกรรมเบาๆยามว่างที่บ้านกันนะคะ ขอบคุณความรู้ดีๆจากเฟส คุณรัตนตรี มังสุไร

เรียบเรียง 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box