“พิมรี่พาย”ขอรับอุปก าระคุณตาข ายยำแหนม เลี้ยงลูกพิ ก าร ตลอดชีวิ ต

เมื่อนึกถึงแม่ค้าออนไลน์หรือเน็ตไอดอลที่ชอบทำบุญ ก็จะหนี้ไม่พ้น สาวสวยใจบุญ ชอบช่วยเหลือสังคมตลอดมา อย่างพิมรี่พาย วันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวดี ๆ ของ แม่ค้าออนไลน์สาวที่โด่งดังเป็นพ ลุ แ ต กกับการไลน์สดขๅยสินค้า ที่ไม่เหมือนใคร โดยเธอยังได้ทำ Channel ในยูทูบเป็นรายการต่าง ๆ รวมถึงการเป็นจิตอาสาในแต่ละที่ให้ชาวเน็ต ได้เข้ามาชมกัน

ล่ าสุดเธอได้เข้าช่วยเหลือครอบครัวของคุณต า พยุตพ่อค้าขๅยยำแหนม วัย 70 ปี ที่มีลูกสาวพิก ารชื่อไพลิน วัย 50 ปีเดินได้แต่หูไ ม่ได้ยิน ส่วนคู่ชีวิ ตของคุณตานั้นเ สี ยไปนานแล้ว จึงต้องอยู่ดูแลกันไปสองพ่อลูกตามมีตามเกิด หากคุณต าออกไปขๅยยำก็จะล็อกประตูไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาทำอันต ร า ยลูกสาวได้

โดยคุณตาพยุตเล่าต่อว่าลูกสาวนั้นเกิดอาก ารผิ ด ป กติ ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ แต่ยังอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าเองได้ นอกจากนี้คุณตายังกู้เงินมาดูแลลูกสาว จำนวน 1 หมื่นบาท ยอมเ สี ยด อ ก แพงเพื่อต่อลมห ายใจคนในบ้าน ทั้งนี้ต าพยุตหวังว่าเมื่อเ สี ย ชีวิ ตไปลูกชายอีกคนซึ่งเป็นน้องชายของไพลิน จะมารับพี่สาวไปดูแลโดยจะยกที่ปลูกบ้านให้

ทางด้านพิมรี่พายได้ถามต่อว่าทางลูกชายคุณตานั้นมีครอบครัว มีภาระส่วนตัว จึงอาจดูแลพี่สาวได้ไม่ทั่วถึง จึงอย ากยื่นมือช่วยโดยการขอรับอุปก าระลูกสาวของคุณตาพยุต ในวันที่คุณตาไม่อยู่แล้ว ซึ่งทางพิมรี่พายจะออกค่าใช้จ่ ายเองทุ กอย่างทำให้คุณตาพยุตถึงกับไหว้ขอบคุณพิมรี่พาย

นอกจากนี้เธอยังใช้ห นี้ให้คุณตาที่มียอดค้างอยู่ 3,000 บ าทสุดท้ายเธอได้ให้อุปกรณ์ทำมาหากินคุณต าใหม่ เรียกน้ำต าและรอยยิ้มให้คุณตาพยุตในน้ำใจครั้งนี้ที่ทางพิมรี่พาย มอบให้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวใจบุญที่น่ารักมาก ที่ชอบช่วยเหลือคนย ากจน เพราะตนเองนั้นเคยย าก จ น มาก่อนจึงรู้สึกได้ถึงความลำบ าก

ทางแอดมินขอชื่นชมในตัวของสาวสวยใจบุญ ชอบช่วยเหลือสังคมตลอดมา อย่างพิมรี่พาย ขอให้ช่วยเหลือคนย ากจนต่อไปนะคะ ทางแอดมินขออนุโมทนาสาธุบุญที่คุณทำในวันนี้ ให้ส่งผลถึงธุรกิจที่คุณทำอยู่ค้าข ายร่ำๆรวยๆ เพื่อที่จะได้ช่วยคนต่อไปเรื่อยๆตามที่คุณหวังตั้งใจเอาไว้ค่ะ สาธุๆๆ

แหล่งที่มา: พิมรี่พาย / siamstreet

เรียบเรียง 1ไรไม่ จ น

Facebook Comments Box