Wednesday, 29 November 2023

คาถามหาลาภ “หลวงพ่อรวย วัดตะโก”ร่ำรวยสมดั่งนาม โชคลาภลอยมาไม่ข าดสาย

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือ พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ เป็นเจ้าอาวาสวัดตะโก หลวงพ่อรวยดำรงสมณเพศอย่างสมถะ เป็นพระนักปฏิบัติ และพระนักพัฒนา หลวงพ่อรวย กำเนิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโกโดยมีพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอุปสมบทแล้ว อยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมา

ได้ศึกษาด้านคันถธุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนสอบได้นักธรรมชั้นโท ใน พ.ศ.๒๔๘๕ และสอบได้นักธรรมชั้นเอกใน พ.ศ.๒๔๘๗ หลวงพ่อรวยเปี่ยมเมตต าธรรมสูง มีความเป็นอยู่อย่างสมถะ เชี่ยวชาญสรรพเวทวิทย าคม วัตถุมงคลเข้มขลังเปี่ยมพลังพุทธคุณมากประสบการณ์ แคล้วคลาดนิรันตราย และเมตต า มหานิยม โชคลาภ ใครได้บูชาจักร่ำรวย และมีเมตต ามหานิยม

หลวงพ่อรวยท่านได้สืบทอดพุทธาคมมาจ า กหลวงพ่อชื่น วัดภาชี ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งสืบทอดวิชาพุทธาคมมาจ า กหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ผู้เป็นพระบุรพาจารย์ที่โด่งดังเลื่องลือกิตติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสืบสายพุทธาคมโดยตรงจ า กหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือที่เชี่ยวชาญวิชาอาคมโดดเด่นในด้านเมตต ามหานิยมและคงกระพันชาตรี ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อรวยจึงได้รับการยกย่อง ให้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญครบเครื่อง สามารถทำได้สร้างได้ทุกสิ่งที่มีอาคมขลังศักดิ์สิทธิ์ เขียนยันต์ได้ทุกรูปแบบ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษภ รู้พิธีทางพุทธศาสนา รู้พิธีพราหมณ์ รู้วิชาแพทย์แผนโบราณ ฯลฯ..

แม้แต่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยังกล่าวยกย่องถึงคุณธรรมล้ำลึกของหลวงพ่อรวย โดยท่านทั้งสองเคยร่วมทางจาริกธุดงค์แสวงหาเวทวิชาอาคมมาด้วยกัน เป็นศิษย์ร่วมครูอาจารย์เดียวกันมาก่อน

ชื่อของ “หลวงพ่อรวย” ถือว่าเป็นมงคลนาม สื่อความหมายถึงความมั่งมีเ งิ นทอง ทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ ไม่อดอย ากย ากจน

ด้วยเหตุนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยจึงเป็นที่นิยมในวงกว้าง โดยหลายๆ รุ่นได้ปรากฏพุทธคุณความขลังในด้านต่างๆ ให้ผู้สวมใส่ได้ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านเมตต า ค้าข าย เป็นที่กล่าวข านกันมาก..

หากมองในแง่ความเชื่ออย่างเดียว อาจไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จ เราต้องลงมือปฏิบัติต ามเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยด้วย ซึ่งเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยได้แก่การสร้างธุรกิจ หรือการหารายได้จ า กการประกอบอาชีพสุจริต เมื่อมีรายได้เข้ามาก็รู้จักเก็บออมเ งิ นก่อนใช้จ่าย เลือกใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นในชี วิ ตประจำวัน

เมื่อเก็บออมเ งิ นได้จำนวนหนึ่งต้องรู้จักการลงทุน และแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับคนอื่น เพียงเท่านี้สิ่งที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยจะมีพลังอำนาจดลบันดาลให้ผู้บูชา “ร่ำรวยและมีความสุข” อย่างแน่นอน

พระคาถามหาลาภหลวงพ่อรวย วัดตะโก (พระครูสุนทร ธรรมนิวิฐ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธย า สำหรับท่านที่มีวัตถุมงคลของท่านหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ให้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ระลึกถึงหลวงพ่อรวย แล้วท่องคาถามหาลาภดังนี้

คาถาหาลาภหลวงพ่อรวยวัดตะโกสวดบทนี้ทุกวันยิ่งดี

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วท่องคาถามหาลาภ ดังนี้

สัมพุทธชิต า จะสัจจานิ

เกรัตสะ พระพุทธชิต า

สัพพโส คุณะวิภา

สัมปัตโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม

Facebook Comments Box