ข่าวทั่วไป

ไฟเขียว ‘โครงการเออร์รี่ทหาร’ ยศสูง ลดกำลังพล คาดช่วยประหยัดงบ 4,479 ล้าน

ไฟเขียว ‘โครงการเออร์รี่ทหาร’ ยศสูง ลดกำลังพล คาด 3 ปีมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 732 นาย ช่วยประหยัดงบประมาณมากถึง 4,479 ล้าน

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ

โดยจะเริ่มดำเนินโครงการ เดือน ก.ค. 2567 และให้ทันเกษียณอายุราชการในเดือน ต.ค. 2567 ซึ่งเป็นไปตามแผนปรับลดกำลังพลนายทหารชั้นนายพล ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายทหารปฏิบัติการ ให้เหลือร้อยละ 50 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2571 และแผนปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังพลที่มีเป้าหมายการปรับลดกำลังพลลงร้อยละ 5 ของยอดกำลังพล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2570

กระทรวงกลาโหม ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ รวมเวลา 3 ปี ประมาณ 732 นาย เฉลี่ยปีละ 244 นาย จะทำให้ประหยัดงบ 4,479,84 ล้านบาท

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับขนาดอัตรากำลังพลให้เหมาะสม เพื่อประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐในระยะยาว

คุณสมบัติต้องเป็นกำลังพลอายุ 50 ปีขึ้นไป มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป ไม่รวมเวลาราชการ มีเวลาราชการเหลือ 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามโครงการ กรณีมีผู้สมัครจำนวนมาก ให้พิจารณาตำแหน่ง อายุ ไม่ให้นำอัตราตำแหน่งที่ว่างจากการเข้าร่วมโครงการ มาใช้สำหรับบรรจุทดแทนกำลังพลในตำแหน่งอัตราแรกบรรจุทุกกรณี

ขณะที่ผู้ที่จะปรับทดแทน ต้องเป็นผู้เหลืออายุราชการไม่เกิน 1 ปี หรือเกษียณอายุราชการในปีงบเท่านั้น ไม่ให้มีการบรรจุทดแทนทหารปฏิบัติการ ห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจำ และสัญญาจ้างกลับเข้าเป็นพนักงานราชการ

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการเป็นเงินก้อน 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ไม่รวมเงินหรือค่าตอบแทนพิเศษอื่น ตามสูตรการคำนวณเงินก้อน เท่ากับ 5+ อายุราชการที่เหลือ คูณเงินเดือนเดือนสุดท้าย เงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ทั้งนี้จะใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหม 600 ล้านบาท ดำเนินการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *