ข้อคิดเตือนสติ “การตำ ห นิ คนอื่น ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนดี”

 “การตำ ห นิ คนอื่นว่าไม่ดี มันไม่ได้ทำให้ดูดีเลย” ผมไม่ติเตียนใครเพราะตัวผมเองก็ไม่ใช่คนดีผมไม่ยุ่งเรื่องใครเพราะหลายเรื่องผมยังเอาตัวไม่ รอ ด ผมไม่วิ จารณ์ใครเพราะผมเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบผมไม่ถกเถียงกับใครเพราะผมก็ไม่ได้คิดถูกทุก อ ย่ า ง ผมไม่ตัดสินใครเพราะตัวผมเองยังเคยพลาดพลั้งผมไม่ซ้ำเติมใครเพราะผมเองก็ยังหวังคนอื่นให้อภัย ผมไม่ดูถูกใครเพราะผมรู้ชีวิตมีขึ้นมีลงผมสนใจแต่จะแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีๆ ของตัวเองให้ดีขึ้น ผมจะไม่ไปตำหนินิสัยไม่ดีๆ ของคนอื่นหรอกมันเสียเวลาชีวิต ไม่เคยมีใครดีขึ้นจากการชี้หน้า ด่ า คนอื่นมีแต่คนดีขึ้นจากการปรับปรุงและแก้ไขตัวเองถึงใครจะว่าเรา อ ย่ า ง ไรนิ่งไว้จะช่วยทุก อ ย่ …

Read More