คาถา เ งิ น ล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สวดทุกวันเพิ่มบ ารมี ตั้งใจให้ดีแล้วจะรว ย

หลวงพ่อเป็นภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จังหวัด อุทัยธานีท่านมีชื่อเสียงในเรื่องการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจ นได้วิชามโนยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) หลังจ า ก ม ร ณ ภ า พ สังข าลของท่านไม่เน่าเปื่อยอย่างของคนทั่วไป และปัจจุบันนี้ได้เก็บรักษาไว้ที่ วัดท่าซุง วันนี้ มีเคล็ดลั บมาบอกสิ่งเดียวที่ ทำและยึดปฏิบัติมาตลอดเวลาที่เป็นทุกข์ คือ การมีสติปัญญากับสมาธิ ในการตั้งรับปัญหาต่าง ต่าง ที่เกิ ดขึ้น และสิ่งที่ทำให้มีสติกับสมาธิได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลที่สุด …

Read More