ทำบุญครั้งใหญ่ เจ๊สุ อดีตนายทุ นเงิ น กู้ คืนโฉนดที่ดินให้ลูกห นี้ 15 ราย

ขอชื่นชมเจ้าห นี้ใจบุญ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณพล ใบเงิน ทนายความของ น.ส.สุพิชญ์ฌา อภิชัจฐ์โภคิน หรือ เจ๊สุ อดีตนายทุ นเงิ นกู้ น อกระบบ ได้ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินแก่ลูกห นี้ 15 ราย โดยในจำนวนนี้มีบางคนค้ างชำระห นี้น านถึง 10 ปี …

Read More