ทำสวนผัก 1 ไร่ สร้างรายได้ 6 แสนบาท เพียงแค่ใช้ทฤษฎีพ่อ+ตำราอิสราเอล

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีการนำทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติจริง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 บอกเลยว่าน่าชื่นชมมากค่ะ อาชีพเกษตรกร หลายคนมองว่าไม่น่าจะสร้างฐานะอะไรได้ เด็กรุ่นใหม่จึงทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด มุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่เป็นลูกจ้างเต็มขั้นแต่ไม่ใช่กับ พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.มหาสารคาม เรียนจบมุ่งหน้ากลับบ้าน พร้อมปณิธาน ทำเกษตรทำไมจะรวยไม่ได้ “เรียนจบเกษตรฯ ม.แม่โจ้ เพื่อนหลายคนมองว่า ผมบ้า ไม่ยอมทำงานบริษัทเหมือนคนอื่น แต่มาเป็นเกษตรกร แถมยังมาทำกินในพื้นที่แล้ง อย่างทุ่งกุลาร้องไห้ ส่วนหนึ่งผมเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์ที่เรียนมา และความรู้ที่ได้จากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับอิสราเอล ประกอบกับการทำเกษตรแบบผสมผสานของ …

Read More