บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส2 ชลบุรี ถนนบางนา-ตราด ตำบล คลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 รับโดย บริษัท เอฟ 16 กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่งเปิดรับ พนักงาน ค่าแรงและสวัสดิการ ค่าแรง 370 บาท/วัน ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/วัน ค่าเดินทาง …

Read More