ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบ สร้างถนนให้น้องๆบนดอยสูง

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบ สร้างถนนให้น้องๆบนดอยสูง  สร้างถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก เฉพาะจุดย าก จำนวน 6 จุด รวมระยะทาง 350 เมตร หนึ่งภาพล้านความหมาย และ บีบหัวใจที่สุด เนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่โกปี่    เป็นโรงเรียนที่มีความทุรกันดารมากที่สุดในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางที่ต้องเดินทางมาตัวอำเภอขุนยวม เพื่อมาติดต่อราชการ ซื้อของ ไปหาหมอที่โรงพย าบ าล ไปธนาคาร รวมระยะทางทั้งหมด 30 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังตลอดทาง ซึ่งเส้นทางในหน้าฝน ช่วงที่ฝนตกมาก …

Read More