ภิกษุผู้เรียนรู้พุทธศาสนา จากพระสงฆ์ไทย จนนำไปบุกเบิก ให้เบ่งบานในดินแดนแอฟริกา “พระพุทธรักขิตะ”

พระพุทธศาสนานั้น เป็นคำสอนที่ไม่ว่าใครที่ได้ลองสัมผัส ก็ต้องซาบซึ้งใจกลับไป เหมือนอย่างเรื่องราวของ ภิกษุผิวสีรายหนึ่ง ที่ได้บุกเบิกนำพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ยังทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะประเทศอูกานดา ซึ่งเป็นแผ่นดินบ้านเกิด ทราบชื่อต่อมาคือ พระพุทธรักขิตะ หรือ สตีเว่น คาบอคโกซา (Steven Kaboggoza) ชาวอูกานดา ประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา โดยพระพุทธรักขิตะ เผยว่า แรกเริ่มท่านรู้จักพุทธศาสนาเพียงผิวเผินต ามหนังสือเรียน แต่พอรู้จักพระสงฆ์ไทยจ า กการเป็นเพื่อนร่วมชั้นระหว่างเรียนการบริหารที่อินเดีย ก็ทำให้ท่านสนใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังเรียนจบก็ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่กำเนิดพุทธศาสนาต่างๆ ทั้ง ทิเบต และเนปาล ก่อนที่จะจบลงที่ประเทศไทย …

Read More