วิธีปลูกหอมกินใบในน้ำให้งาม

วิธีปลูกหอมนั้นมีมากมายหลากหลายวิธีแต่บ างท่านเมื่อลองทำแล้วพบว่าหอมแห้งเหี่ยว รากเน่า ไม่ได้ผลดีต ามต้องการ วันนี้มีเทคนิคใหม่มานำเสนอค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียม 1. หอมแดงหรือหอมใหญ่ 2. กล่องพลาสติกเหลือใช้มีฝาปิด 3. น้ำสะอาด วิธีการทำ 1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำหัวหอมใส่กล่องปิดฝาให้แน่นแล้วทำการแช่ในตู้เย็น 2-3 วัน เพื่อเพิ่มความชื้นและเร่งการงอก 2. ระหว่างรอหอมแดงให้ทำการเตรียมภาชนะปลูกโดยเจาะกล่องพลาสติกเป็นวงกลมให้พอดีสำหรับวางหอมแดง 3. เมื่อครบเวลาแช่เย็นหอมแดงแล้วให้นำหอมแดงออกมาจะพบว่าเริ่มงอกใบอ่อนและรากแล้วให้นำมาแช่น้ำหล่อไว้เล็กน้อยประมาณ 1 คืน 4. จ า กนั้นให้นำมาหอมแดงมามาวางไว้บนฝากล่องพลาสติกแล้วนำน้ำเทใส่กล่องแล้วปิดฝาที่มีหอมแดงอยู่ด้านบน ตั้งภาชนะปลูกไว้ในที่แดดส่องรำไร …

Read More