หนุ่มไม่เคยคิดท้ อ สู้ชีวิ ต จ น มหาลัยรับเข้าเรียน

 “เกิดมาอาการคร บ 32 ก็ดีแค่ไหนแล้ว” คงไม่ใช่ประโยคที่พูดไปงั้นๆ แน่นอน ตร าบใดที่เราไม่เปิดใจหรือไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่ เราคงไม่รู้เลยว่าในโลกนี้ ยังมีคนที่น่าน้อยใจในโช ค ช ะตาอีกมากมายแค่ไหน วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของคนสู้ชีวิต ซึ่งชายคนนี้มีชื่ว่า Ho Huu Hanh เป็นชาวเวียดนามวัย 20 ปี พึ่งได้รับสถานะเป็นนักศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัย Lac Hong University สังกัดคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยชีวิตที่ผ่านมาของเขานั้นต้องเกิดมาในฐานะผู้พิก ารตั้งแต่กำเนิ ด การเติบโตในสภา …

Read More