หากแฟนของคุณทำ 5 อย่างนี้ อย่ าให้อ ภั ยเขาเด็ ดข าด

คนเรานั้นถ้าไม่คิดที่จะรักกันแล้ว ก็ไม่ควรที่จะ นอ กใจกัน เนื่องจ า กว่ามันเป็ น การทำร้ า ยจิตใจของ อีกฝ่ายเอามากๆ มากกว่าการไม่รักกันเสียอีก ถ้าหากว่ารู้สึกว่าหมดรัก หรืออะไรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ก็แค่เลิกกันไปจะดีกว่านะ อย่ างน้อยก็เคลียร์ๆกันทั้งสองฝ่าย ผู้ชายบ างคนก็ชอบตั้งเงื่อนไข แล้วก็ชอบบงการให้ภรรย าทำนู่นทำนี่มากมายชอบอวดเก่งอวดฉลาด ซ้ำยังโยนเรื่องงานบ้านเป็ น เรื่องของผู้หญิง แล้วก็ไม่คิดจะช่วยแน่นอนว่าถ้าคุณเลือ กผู้ชายประเภทนี้มาเป็ น สามี มันจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็อาจพาไปสู่การมีปากเสียง …

Read More