เรื่องเล่าบันดาลใจ ปูนาปริญญา เดือนละ 1.4 ล้าน ข ายดีจ นป้าข้างบ้านเลิกถาม

คงเป็นคำถามที่เด็กต่างจังหวัดหลายคน ที่ตั ดสินใจกลับบ้าน ทิ้งเมืองกรุงไปปรุงความฝันของตัวเอง ต้องเจอ!!! พบกับแรงบันดาลใจดี ๆ จ า กหนุ่มสิงห์บุรี จบปริญญาตรี กลับบ้านมาเลี้ยงปูนา หล่อเลี้ยงชีพและครอบครัว ไปหลอกเข าหรือเปล่า เอาปูนามาหลอก ข า ย เข าไหม ไปแค้นเคืองเข าไม่ได้ เพราะเข ามี สิ ท ธิ์ คิด ไม่มีใครเชื่อเลยว่าจะ …

Read More