เศรษฐินี กทม.ใช้เงิ น 85ล้ า น สร้างวัดมอบเป็นสมบัติพุทธศาสนา

คุณหญิงชาวกรุงเทพฯ เเละครอบครัว ใช้เงินส่วนตัว 85 ล้านบาท ซื้อที่ดินใน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สร้างวัดจ นเเล้วเสร็จ เข้ารับตราตั้ง ในชื่อ ‘วัดหทัยนเรศวร์’ มอบให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไป คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 125 ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับใบเเต่งตั้งวัดหทัยนเรศวร์ จากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี โดยมีพระธรรมปัญญาภร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นผู้มอบเเละมอบตราตั้งให้ พระมานะ ฐานธัมโม …

Read More