โรงเรียนวิชาวดี ที่พึ่งเด็กย ากจ น โรงเรียนเอกชนเเห่งเเรก ให้เด็กเรียนฟรี-กินฟรี

เรื่องราวดี ๆ ที่เรานำมาฝากเพื่อน ๆ วันนี้ มาจ า กรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ได้พาคุณผู้ชมไปรู้จัก “ครูบุปผาชาติ” ครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนเอกชนเล็ก ๆ ที่แม้ย ากจ น แต่เป็นที่พึ่งของเด็กย ากจ น ได้เรียนฟรี-กินอยู่ฟรี โดยครูใหญ่ไม่เพียงสอนหนังสือและทักษะอาชีพให้เด็ก ๆ แต่ถึงขั้นทำ “ห่อหมก” ไปเร่ข าย เพื่อให้เด็ก ๆ และโรงเรียนอยู่ได้ …

Read More