ในวันที่คุณไม่เหลืออะไร จะมีสักคนไหมที่ยังอยู่ข้างคุณ

มันไม่สำคัญหรอกว่า “ตอนที่คุณรวย คุณอยู่กับใคร” มันสำคัญตอนที่ครั้งเมื่อคุณไม่มีอะไร มีสักคนไหมที่ยังอยู่ข้างๆ คุณคนเราเดี๋ยวนี้ คบกันเพื่อผลประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม คุณจะคุยดีๆ กับเพื่อนบ้านไหม หากว่าเข าไม่เคยมาคุยดีหรือเคยเอาของมาฝากคุณก่อนคุณจะรักผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ไหม หากรักแล้วไม่ได้สรรสร้างพาชี วิ ตให้เจริญหรือดีไปกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ คู่รักหลายคู่เลิกกันเพราะเรื่องเ งิ นคนแต่งงานกันแล้วก็หย่ากันได้เพราะครอบครัวมีปัญหาพ่อฉัน แม่เธอ ให้แต่ละบ้านได้ไม่เท่ากัน คุณจะรักเจ้านายไหมหากคุณทำงานหนักแต่เข าไม่เคยเสนอเ งิ นเดือนขึ้นให้เลยคุณจะยังอยู่บริษัทนี้ไหม หากอยู่มาเป็นสิบๆ ปีแล้วก็ยังเ งิ นเดือนไม่ขึ้น คนบ างคน เป็นเพื่อนที่ …

Read More