ไม่ต้องรอถึง 30 ปี ไม้เศษรฐกิจ กระถินเทพา ปลูกง่าย โตไวมาก 2-5 ปี ก็ใช้งานได้

กระถินเทพา (Acaacia mangium willd) จัดเป็นไม้โตเร็วที่อยู่ในพืชตระกูลถั่ว มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชื้น ฝนตกชุก มีความทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ไม่ชอบอากาศหนาวประเทศไทยมีปลูกมากในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคอีสาน เหนือ กลางและภาคใต้ ที่เป็นสวนป่าต ามจังหวัดต่างๆ ลักษณะของต้น 1.ลำต้น ลำต้นกลม ย าว เมื่อโตเต็มที่มีความสูงได้มากกว่า 30 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 40 เซนติเมตร 2.เปลือกมีสีเทาหรือเทาสีน้ำต าล …

Read More