3 การสร้างบุญ ที่จะพาให้เราก้าวผ่านพ้นเรื่องแย่ๆ ในชี วิ ต

การดำเนินชี วิ ตของเราทุกคน มักจะมีเรื่องที่ดี และไม่ดีปะปนเข้ามาให้เราได้ข้ามผ่านมันไปทั้งนั้น แต่บ างครั้งเวลาที่ต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆ ในชี วิ ต มักจะหาทางออกไม่เจอ จะหวังพึ่งใคร ก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ หรือสนับสนุนผลักดันเลย ดังนั้นการที่เราสะสมบุญติดตัวไว้ จะเป็นตัวช่วยให้ชี วิ ตคุณพบเจอกับทางออกได้ในที่สุด การ ทำบุญ ในทางพุทธ ศ า ส น า ไม่ได้มีเพียงการให้เ งิ นให้ทอง หรือให้ทาน …

Read More