ข่าวทั่วไป

เคาะ “ขึ้นค่าไฟ” ก.ย.-ธ.ค.67 พุ่งแตะ 6.01 บาทต่อหน่วย กกพ. เปิด 3 ทางเลือก

ผู้ใช้เตรียมตัวให้ดี ล่าสุด กกพ. เคาะ “ขึ้นค่าไฟ” ก.ย.-ธ.ค.67 สูงสุดพุ่งแตะ 6.01 บาทต่อหน่วย เปิด 3 ทางเลือก หลังค่าเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงจากงวดก่อนหน้า 1.29 บาทต่อเหรียญ และการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแม่เมาะต้นทุนถูกมีความพร้อมในการผลิตลดลง

เคาะ ขึ้นค่าไฟ ก.ย.-ธ.ค.67 พุ่งแตะ 6.01 บาทต่อหน่วย กกพ. เปิด 3 ทางเลือก

นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกพ. มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน ม.ค.-เม.ย. 67 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่าเอฟทีสำหรับงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 67 พร้อมให้ กกพ. นำค่าเอฟทีประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปรับฟังความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 12-26 ก.ค.67 ก่อนที่จะมีการสรุปและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

เคาะ ขึ้นค่าไฟ ก.ย.-ธ.ค.67 พุ่งแตะ 6.01 บาทต่อหน่วย กกพ. เปิด 3 ทางเลือก

ในการพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า Ft อาจปรับเพิ่มขึ้นในระดับ 46.83-182.99 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.7833 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บในงวด ก.ย.-ธ.ค.67 เพิ่มขึ้นเป็น 4.65-6.01 บาทต่อหน่วย จากงวดก่อนหน้าอยู่ที่ 4.18 บาทต่อหน่วย

การเปิดรับฟังความเห็นประกอบด้วย 3 กรณี คือ

กรณีที่ 1: ผลการคำนวณตามสูตรการปรับค่า Ft (จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งหมด) ค่า Ft ขายปลีกเท่ากับ 222.71 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.01 บาทต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากระดับ 4.18 บาทต่อหน่วย ในงวดปัจจุบัน

กรณีที่ 2: กรณีจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 3 งวด ค่า Ft ขายปลีกเท่ากับ 113.78 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.92 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากงวดปัจจุบัน

กรณีที่ 3: กรณีจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 6 งวด ค่า Ft ขายปลีกเท่ากับ 86.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.65 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากงวดปัจจุบัน

เคาะ ขึ้นค่าไฟ ก.ย.-ธ.ค.67 พุ่งแตะ 6.01 บาทต่อหน่วย กกพ. เปิด 3 ทางเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *