ข่าวทั่วไป

ร้านอาหาร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ช่วยต่อลมหายใจเศรษฐกิจ ก่อนปิดกิจการกันเพิ่ม

ร้านอาหาร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ช่วยต่อลมหายใจเศรษฐกิจ ก่อนปิดกิจการกันเพิ่ม

ร้านอาหาร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ช่วยต่อลมหายใจเศรษฐกิจ ก่อนปิดกิจการกันเพิ่ม หลังต้นทุนค่าวัตถุดิบ พลังงาน ผงชูรส พุ่งสูงกว่า 50%

นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ปธ.ชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เปิดเผยว่า ชมรมทำหนังสือเปิดผนึกถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาเร่งด่วน เรื่องมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนที่ธุรกิจร้านอาหารจะปิดตัวลงมากกว่านี้

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันซบเซาอย่างหนัก จากกำลังซื้อของคนไทยที่ไม่มีเหลือ รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบทั้งผักสดและอื่น ๆ ขึ้นราคาสูง ทั้งค่าไฟฟ้าที่เป็นปัญหาหลัก

ในปี 2562 รายได้มวลรวมธุรกิจร้านอาหารก่อนโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 4.2 แสนล้านบาท คิดเป็น 7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ต้นทุน วัตถุดิบขึ้นมา 20-30% จากพืชผักและเครื่องปรุงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผงชูรส นม ไข่ ต่างปรับตัวขึ้นจำนวนมาก

ปีนี้ 2567 คาดว่าจะโตขึ้น 4-5% ซึ่งไตรมาสแรกโตขึ้นตามเป้าที่วางไว้ แต่หลังจากเดือน เม.ย. ตัวเลขไม่มีการเติบโต ร้านอาหารปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ร้านสุกี้เจ้าดังไตรมาสแรกกำไรหายไปรายได้ลดฮวบกว่า 143 ล้าน ผู้ค้าขายรายย่อย ร้านข้างทาง ต่างกำลังหมดลมหายใจ เพราะสายป่านน้อย

ชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร อยากให้ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือเป็นการด่วน ตั้งแต่ร้านอาหารริมทางจนถึงร้านอาหาร SMEs ก่อนที่จะได้รับความเสียหายตายกันหมด

โดยเสนอให้เร่งพิจารณาเป็นการด่วน ในมาตรการเหล่านี้ ซึ่งจะพอช่วยพยุงให้ภาคเศรษฐกิจร้านอาหารยังต่อลมหายใจไปต่อ ได้แก่

 

1. แก้ไขกฎหมายล้าหลัง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารช่วงเวลา 14.00 น. –
17.00 น. ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2515

2. ลดภาษีโรงเรือนให้สำหรับธุรกิจร้านอาหาร เพราะเป็นธุรกิจที่ทุกวันนี้โดนภาษีมากมายอยู่แล้ว และยังมาโดนภาษีโรงเรือนที่เปลี่ยนมาใช้อัตราก้าวหน้าอีก ทำให้เป็นภาระใหญ่กับผู้ประกอบการมาก

3. เร่งออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

3.1 มาตรการกระตุ้นให้กับร้านอาหารกลุ่ม SMEs เช่น บุคคลธรรมดาสามารถเก็บใบกำกับภาษี นำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 20,000 บาท ในส่วนของบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคล สามารถนำบิลไปลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

3.2 ออกมาตรการเงินสดลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทั่วไปคนละ 2,000 บาท 3 เดือน โดยให้เป็น

เงินเติมในแอปกระเป๋าตังค์ เพื่อให้ประชาชนไปใช้จ่ายซื้ออาหารได้อย่างเดียว ตั้งแต่ร้าน
ข้างทางไปจนถึงร้าน SMEs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *