ข่าวทั่วไป

“นั่งรถไฟ” เที่ยวกรุงเทพ-เวียงจันทน์ เปิดจองตั๋วแล้ว ประเดิมเที่ยวแรก 19 ก.ค.นี้

เปิดให้จองแล้ว นั่งรถไฟไปเวียงจันทน์ พร้อมเปิดให้บริการ ขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย-สปป.ลาว เส้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เวียงจันทน์(คำสะหวาด)เที่ยวแรก 19 กรกฎาคม 2567เชื่อมต่อการเดินทางทั้ง 2 ประเทศ เริ่มจำหน่ายตั๋วแล้วตั้งแต่วันนี้ ( 10 ก.ค.6) เป็นต้นไป

\"รถไฟ\"กรุงเทพ-เวียงจันทน์ เปิดจองตั๋วแล้ว ประเดิมเที่ยวแรก 19ก.ค.นี้ นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย บูรณาการความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว เพื่อขยายการให้บริการขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน และขนส่งสินค้าระหว่างกัน

\"รถไฟ\"กรุงเทพ-เวียงจันทน์ เปิดจองตั๋วแล้ว ประเดิมเที่ยวแรก 19ก.ค.นี้

ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีความพร้อมแล้วในการเปิดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

\"รถไฟ\"กรุงเทพ-เวียงจันทน์ เปิดจองตั๋วแล้ว ประเดิมเที่ยวแรก 19ก.ค.นี้

เปิดจองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – เวียงจันทน์ (คำสะหวาด)

ขบวนแรก ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ พร้อมกับเปิดให้ผู้โดยสาร จองตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเปิดให้บริการไป-กลับ จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย

รถธรรมดา ชั้น 3 (พัดลม) 152 ที่

รถนั่งปรับอากาศ ชั้น 2 จำนวน 64 ที่นั่ง

และรถนั่งและนอนปรับอากาศ ชั้น 2 จำนวน 30 ที่นั่ง พ่วงไปกับขบวนรถเร็วที่ 133

\"รถไฟ\"กรุงเทพ-เวียงจันทน์ เปิดจองตั๋วแล้ว ประเดิมเที่ยวแรก 19ก.ค.นี้

นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้บริการเส้นทางอุดรธานี –  เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – อุดรธานี ไป-กลับ อีก 2 ขบวน รวมเป็น 4 ขบวน/วัน

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เดินทาง สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้า (สูงสุด 180 วัน) ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือผ่านแดน (Border Pass) เพื่อใช้ในการทำพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองที่สถานีหนองคาย และเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ก่อนการเดินทางข้ามประเทศ

ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้ประกอบการขนส่งที่เวียงจันทน์ ในการจัดรถโดยสารรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *