ข่าวทั่วไป

เปิดราคา ค่าตั๋วรถไฟ กรุงเทพอภิวัฒน์-เวียงจันทน์ ทุกชั้น เดินทางกี่โมง-ถึงกี่โมง เริ่มวันแรก 19 ก.ค.นี้

เปิดราคา ค่าตั๋วรถไฟ กรุงเทพอภิวัฒน์-เวียงจันทน์ ทุกชั้น เดินทางกี่โมง-ถึงกี่โมง เริ่มวันแรก 19 ก.ค.นี้

เปิดราคา ค่าตั๋วรถไฟ กรุงเทพอภิวัฒน์-เวียงจันทน์ ทุกชั้น เดินทางกี่โมง-ถึงกี่โมง เริ่มวันแรก 19 ก.ค.นี้ รฟท.เผยซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 180 วัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมเปิดให้บริการ ขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว เส้นทาง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขบวนแรก ในวันที่ 19 ก.ค.2567 ที่จะถึงนี้ เปิดจำหน่ายตั๋ล่วงหน้าให้กับที่ ผู้ต้องการใช้บริการแล้ว

โดยเปิดให้บริการไป-กลับ จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย

รถธรรมดา ชั้น 3 (พัดลม) 152 ที่

รถนั่งปรับอากาศ ชั้น 2 จำนวน 64 ที่นั่ง

รถนั่งและนอนปรับอากาศ ชั้น 2 จำนวน 30 ที่นั่งขบวนรถเร็วที่ 133

นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการเส้นทางอุดรธานี – เวียงจันทน์(คำสะหวาด) – อุดรธานี ไป-กลับ อีก 2 ขบวน รวมเป็น 4 ขบวน/วัน

สำหรับราคาค่าโดยสารกรุงเทพ-เวียงจันทน์ มีดังนี้

ค่าตั๋วรถไฟ ขบวนรถเร็ว 133/134 กรุงเทพอภิวัฒน์ – เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) – กรุงเทพอภิวัฒน์

รถนั่งชั้น 3 ราคา 281 บาท
รถนั่งชั้น 2 ปรับอากาศ ราคา 574 บาท
รถนอนชั้น 2 ปรับอากาศ ราคา เตียงบน 784 บาท / เตียงล่าง 874 บาท

ส่วนขบวน รถเร็ว 147/148 อุดรธานี – เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) – อุดรธานี

อุดรธานี – เวียงจันทน์ ราคา รถพัดลม 100 บาท/รถแอร์ 200 บาท

ในส่วนของเวลาเดินทาง มีดังนี้

เที่ยวไป

ขบวนรถเร็วที่ 133 กรุงเทพอภิวัฒน์ – เวียงจันทน์

ออกจาก กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 21.25 น. ถึง เวียงจันทน์ เวลา 09.05 น.

ขบวนรถเร็วที่ 147อุดรธานี – เวียงจันทน์

ออกจาก อุดรธานีเวลา 16.00 น. ถึง เวียงจันทน์ เวลา 17.55 น.

เที่ยวกลับ

ขบวนรถเร็วที่ 134 เวียงจันทน์ – กรุงเทพอภิวัฒน์

ออกจาก เวียงจันทน์ เวลา 18.25 น. ถึง กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 07.30 น.

ขบวนรถเร็วที่ 148 เวียงจันทน์ – อุดรธานี

ออกจาก เวียงจันทน์ เวลา ออก 09.35 น. ถึง อุดรธานี เวลา 11.25 น.

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ซื้อตั๋วโดยสาร ขบวน133/134 สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้า (สูงสุด 180 วัน) ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

ซึ่งผู้โดยสารต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือผ่านแดน (Border Pass) เพื่อใช้ในการทำพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองที่สถานีหนองคาย และเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ก่อนการเดินทางข้ามประเทศ

ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้ประกอบการขนส่งที่เวียงจันทน์ ในการจัดรถโดยสารรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกด้วย

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย-สปป.ลาว ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยอำนวยความความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศแล้ว

ยังช่วยยกระดับระบบขนส่งโลจิสติกส์ไทย ให้กลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตามนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาล ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้การรถไฟฯ เป็นกำลังหลักในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยให้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในทุกด้านๆ ก่อนที่จะมีเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่างไทย -สปป.ลาว ให้มีการขยายตัวมากขึ้น พร้อมกับขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว Tourism Hub ที่สำคัญของโลก ตามยุทธศาสตร์ “เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวของรัฐบาล

โดยขบวนรถ สามารถรับส่งผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน มาลงยังสนามบินอุดรธานี เพื่อเดินทางต่อเข้าไปนครหลวงเวียงจันทน์ได้ โดยไม่ต้องต่อรถโดยสารอื่นอีก ซึ่งจะก่อให้ประโยชน์ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *